لیست کامل دفاتر طراحی مهندسی سازمان نظام مهندسی مشهد

شما می توانید در این قسمت تمام لیست کامل دفاتر طراحی مهندسی سازمان نظام مهندسی مشهد به صورت یکجا ببینید و با کلیدهای Ctrl+F جستجو کنید و اگر نیاز به مسیریابی دارید می توانید کلمه مورد نظر خودتان را در جستجو هزارتو انجام دهید.

شماره دفتر همراه مدیر نام مدیر نشانی دفتر تلفن دفتر
۱۰۱ ۹۱۵۱۱۵۶۰۹۴ محسن صدرالادبائي مشهد – بلوار خيام – نبش خيام ۲۲ پلاك ۴۱ طبقه اول ۳۷۶۷۴۱۱۱–۳۷۶۴۰۷۶۳
۱۰۲ ۹۱۵۱۱۱۰۳۶۴ مرتضي آدمي مشهد – بلوار آب و برق ـ خيابان ۱۹ پ ۳۵ ۳۸۶۸۵۲۹۸–۸۶۷۸۵۲۰
۱۰۳ ۹۱۵۱۱۵۷۳۹۱ قاسم ذره پرور مقدم مشهد – خيابان سناباد ۱۳ – نرسيده به چهارراه اول سمت راست پلاك ۶۶و۶۸ ۳۸۴۰۷۱۴۰–۳۸۴۰۷۱۴۰
۱۰۴ ۹۱۵۱۱۰۶۸۴۲ مسعود حسيني فاطمي مشهد – خ آبكوه – نبش آبكوه ۵ مجتمع تجاري سعدآباد طبقه چهارم واحد ۴۰۱ ۳۷۲۳۰۶۸۴–۳۷۲۹۷۳۰۳
۱۰۶ ۹۱۵۱۱۵۷۶۷۶ محمد شجاع رضوي مشهد – خيابان فلسطين ۱۸ پلاك ۶۰ طبقه دوم ۳۷۶۱۵۵۰۵–۳۷۶۱۵۵۰۵
۱۰۸ ۹۱۵۱۱۱۵۶۷۷ محمد رضا عسگرپور مشهد – روربروي دستغيب ۳ ـ جنب بانك صادرات شعبه ميدان راهنمائي پلاك ۲۲ و ۲۴ طبقه سوم ۳۸۴۱۴۷۱۸–۳۸۴۱۴۷۱۸
۱۰۹ ۹۱۵۱۱۱۵۵۲۰ محمد علي زجاجي مشهد – فرامرز عباسي ۳۶ – پ ۱۲ طبقه همکف ۳۶۰۸۲۷۲۰–۳۶۰۶۶۲۰۱
۱۱۰ ۹۱۵۱۰۰۵۰۵۰ مهرداد مهديزاده جعفري مشهد – بلوار هنرستان بركپور ۵ پلاك۶ ۳۸۶۶۳۳۰۴– ۳۸۶۶۳۳۰۴
۱۱۱ ۹۱۵۵۱۵۱۰۹۰ محمد چوبدار طوسي مشهد – بلوار فردوسي بين ميدان جانباز و خيابان ثمانه پلاك ۱۵۱ طبقه دوم ۳۷۶۵۱۵۱۶–۳۷۶۵۱۵۱۶
۱۱۲ ۹۱۵۵۱۴۸۶۶۳ هوشنگ ناصري خيابان ملا صدرا ساختمان ملاصدرا طبقه چهارم بانک اقتصاد نوين ۳۸۴۷۱۸۳
۱۱۴ ۰۹۱۵۳۰۸۱۲۰۸ علي اصغر بيدگلي مقدم مشهد – خيابان فلسطين ۲۲ نبش قدس ۱۹ پلاك۹ ۳۷۶۷۳۱۵۵–۳۷۶۷۳۱۵۵
۱۱۵ ۹۱۵۳۱۳۴۰۸۹ حمید مصلح مشهد – تقاطع فرامرز عباسی- بلوار جانباز-برج نور- همکف ۳۸۴۶۳۴۶۹
۱۱۷ ۹۱۵۳۱۵۲۱۱۴ محمد رضا سادات مشهد – خيابان فلسطين ۲۳ پلاك ۳۹ طبقه زيرزمين ۳۸۴۱۱۵۸۸–۳۸۴۳۳۴۳۸
۱۱۸ ۹۱۵۱۱۵۲۲۰۴ محسن نيكپور مشهد – بلوار فلسطين – نبش فلسطين ۱۵ ساختمان مرواريد – واحد ۱۰ ۳۸۴۴۴۳۷۳–۳۸۴۴۴۳۷۴
۱۱۹ ۹۱۵۱۱۵۸۵۲۳ حسين غفاريان حيراني مشهد – بلواردانش آموز بين ۱۲ و۱۴ پلاك ۱۰۲ ۳۸۹۳۲۴۶۱–۳ ۸۹۳۲۴۶۱
۱۲۰ ۹۱۵۱۱۴۵۸۷۰ غلامرضا غلامي دستجردان مشهد – بلواربعث نبش بعثت ۱۴ پلاك ۲۰۴ واحد ۲ ۳۸۴۰۶۶۱۱–۳۸۴۰۶۶۱۱
۱۲۱ ۹۱۵۳۱۱۹۱۷۲ محمد غفاريان عيدگاهي مقدم مشهد – کلاهدوز۲۲- پلاک۲۵ ۳۸۴۳۹۱۹۵–۳۸۴۵۷۲۱۳
۱۲۲ ۹۱۵۱۱۵۵۷۰۵ مصطفي صابر طوسي مشهد – احمد آباد – نبش ابوذر غفاري ۸ پ ۹۵ طبقه اول ۳۸۴۲۳۵۱۵–۳۸۴۵۸۸۸۷
۱۲۳ ۹۱۵۱۱۱۲۸۷۴ پیمان قناد رضائي مشهد -سامانیه- سامانیه۹- پلاک۴۷ ۳۸۸۴۸۹۵۰
۱۲۴ ۹۱۵۳۱۱۲۷۳۹ رضا معارف دوست مشهد – بلوارسجاد روبروي مسجدامين پلاك ۴۴ واحد ۵ ۳۶۱۰۸۴۰۹–۳۶۱۰۸۴۰۹
۱۲۵ ۹۱۵۱۱۵۳۹۰۶ قاسم طالب بولوار معلم نبش معلم 16 برج آلبان طبقه 6 واحد A ۳۶۱۴۴۱۱۲–۳۶۱۴۴۱۱۲
۱۲۷ ۹۱۵۳۱۴۹۱۷۳ مجيد دوستي مشهد – خ سناباد ـ بعد از آفرين ـ پلاك ۶۳۸ طبقه دوم بالاي بانك مسكن شماره تغییرکرده
۱۲۸ ۹۱۵۳۱۴۳۳۰۳ محمد حسن غفاري مشهد – بلواروكيل آباد – بين وكيل آباد ۱۰ و ۱۲ پلاك ۱۲۰ طبقه همكف ۳۸۸۲۷۲۴۴–۳۸۸۲۷۲۴۴
۱۳۰ ۹۱۵۱۱۴۰۶۷۱ محمد اسلمي نژاد مشهد – نبش اديب ۲۲ مجتمع اديب طبقه سوم واحد ۴۰۸ ۳۶۶۲۵۰۷۰–۳۶۶۲۵۰۸۰
۱۳۲ ۹۱۵۱۱۱۷۳۶۲ حسين اسكندري فرد مشهد – الهيه ميدان ولي عصر پاساژ وليعصر طبقه اول واحد ۱۰۳ ۵۲۴۲۰۱۱–۵۲۴۲۰۱۱
۱۳۶ ۹۱۵۱۱۱۲۴۲۶ غلامرضا حق دوست مشهد – خيابان راهنمائي – خ سلمان فارسي غربي – ساختمان آفتاب پلاك ۳۰ واحد ۱۱ ۸۴۱۵۲۶۴–۸۴۱۵۲۶۴
۱۳۷ ۹۱۵۱۱۵۶۶۵۸ غلامرضا غفوريان سفارشي مشهد – بلوارشهيد صادقي – صادقي ۱۹ مجتمع تابان طبقه دوم واحد ۱۲ ۷۲۸۹۳۶۷–۳۷۲۸۹۳۶۷
۱۳۹ ۹۱۵۱۱۱۰۵۶۳ فضل اله شفيع آبادي مشهد بلوار پيروزي نرسيده به پيروزي ۴۸ پلاك ۵۰ جنب بيمه ايران ۸۴۶۱۷۷۴- ۸۴۲۱۱۱۰–۸۶۸۰۸۵۹
۱۴۴ ۹۱۵۵۱۴۲۶۷۷ كاظم نشاط قاليباف مشهد – احمدآباد – نبش بلوار رضا ۲۹پلاك ۱۰۰ واحد ۶ ۸۴۴۸۱۴۴–۸۴۴۹۱۴۴
۱۴۵ ۹۱۵۵۱۲۹۰۰۴ اسماعيل مجيري تهراني مشهد – شهرك گلبهار محله پرديس – نبش نرگس ۲سمت چپ پلاك ۹ ۸۳۲۲۰۴۲- ۰۵۱۲–۸۳۲۲۰۴۲- ۰۵۱۲
۱۴۶ ۹۱۵۵۰۳۹۶۱۴ فرزاد كلالي مشهد-بلوار فکوری بین ۷ و ۹ نرسیده به میدان صیاد شیرازی ساختمان ۴۰۲ ۳۸۶۴۱۵۸۱
۱۴۹ ۹۱۵۵۱۲۳۰۲۶ محمد تقي رجب زاده صفائي مشهد – بلوارپيروزي – بين پيروزي ۶۱ و ۶۳ پلاك ۱۱۵ ۸۶۸۳۴۵۵–۸۶۷۰۹۱۲
۱۵۰ ۹۱۵۳۰۳۶۳۵۶ محمد جواد بنائي مشهد – خيابان راهنمايي – راهنمايي ۱۴پلاك ۲۸ طبقه اول ۹-۸۴۵۸۰۰۸–۳۸۴۰۰۸۱۳
۱۵۱ ۹۱۵۱۰۷۱۳۲۰ وحيد خادم رضوي مشهد – مهدی۲ -پلاک۳۷۶ ۳۶۰۱۳۴۹۸-۳۶۰۱۳۲۷۰
۱۵۲ ۹۱۵۵۱۲۲۵۱۳ سيد حسين فاخري مشهد – بلوار سجاد – نرسيده به بانك ملي – پاساژ وصال طبقه ۲ دست راست واحد اول ۷۶۲۲۲۳۴–۷۶۷۱۱۰۰
۱۵۵ ۹۱۵۱۱۶۲۷۲۳ احمد رحيمي خوش مشهد – نبش خيابان فلسطين ۶ – ساختمان آراد طبقه دوم واحد ۱۴ ۷۶۲۱۲۷۳–۷۶۲۳۸۰۷
۱۵۶ ۹۱۵۱۱۱۹۴۶۶ سيد ناصر سجادي جاغرق مشهد بلوار صاحب الزمان نبش صاحب الزمان ۲۸ مجتمع رضوان طبقه دوم واحد ۲۰۲ ۳۷۰۵۱۵۳۶–۸۴۱۳۷۸۶
۱۵۸ ۹۱۵۱۱۴۵۹۴۷ حيدر علي ملايي مشهد – خ هاشميه – بين هاشميه ۳۰ و ۲۸ پلاك ۲۲۸ ۸۸۲۳۲۷۶–۸۸۲۳۲۷۶
۱۵۹ ۹۱۵۳۱۳۶۲۵۱ تقي رضوي ناظم مشهد – بلوارصياد شيرازي ۳۶ پلاك ۶۵/۱ طبقه سوم ۸۶۹۹۴۷۷–۸۶۹۰۶۰۴
۱۶۱ ۹۱۵۱۱۱۰۲۸۸ هادي ذاكرالحسيني مشهد-بلوار سجاد-خيابان بيستون- بين بيستون ۶ و ۸-پلاك ۳۲ ۷۶۳۷۶۱۴- ۷۶۸۴۹۱۲تلفاكس۲-۷۶۳۷۶۰۱
۱۶۲ ۹۱۵۳۱۰۹۲۲۲ سيد مهدي احمدي مشهد – فلسطين ۲۱ پلاك۴۳ ۸۴۰۹۴۷۳–۸۴۰۹۴۷۳
۱۶۵ ۹۱۵۱۱۵۸۰۹۵ محمد رضا ابراهيم زاده سعادت مشهد – بلوار مدرس-جنب بيمه ايران ساختمان نگين-طبقه سوم واحد ۳۰۴(فعال نیست) ۲۲۵۵۶۱۲–۲۲۵۵۶۱۳
۱۶۷ ۹۱۵۳۱۴۷۰۸۶ علي -خسرو تحصني مشهد – خيابان حامد جنوبي ۴ پلاك ۹۸ طبقه اول ۶۰۴۴۰۰۵–۶۰۸۴۰۰۵
۱۶۸ ۹۱۵۱۱۰۴۴۴۰ محسن فيروزبخت مشهد – بلوارسجاد – حامد جنوبي ۱۰ پلاك ۱۱۹ ۶۰۲۴۱۱۲–۷۶۷۲۸۱۵
۱۷۰ ۹۱۵۳۱۱۰۰۵۴ سيد حسين اردلان جوان مشهد -ابتدای فرامرز عباسی نرسیده به بانک صادرات ساختمان ۵۵ طبقه۴-واحد۱۸ ۳۶۰۸۹۶۵۹
۱۷۱ ۹۱۵۱۱۰۰۳۵۸ مسعود ظفري مشهد -سناباد۱۲-خیابان طاهری جنوبی یک-پلاک۲۷۴ ۳۸۴۴۲۹۰۲
۱۷۲ ۹۱۵۵۰۳۶۰۵۲ ايرج اعتمادي مشهد – خيابان هاشميه ۸- چهارراه دوم سمت راست پلاك ۴۷ طبقه همكف ۸۸۱۰۶۵۱–۸۸۱۰۶۵۱
۱۷۳ ۹۱۵۳۱۳۳۰۵۶ الله مدد تيموري توكلي مشهد – بلوارارشاد – خ مالك اشتر ۹ پلاك ۳۱ طبقه همكف ۷۶۴۴۵۹۲–۷۶۴۴۵۹۲
۱۷۴ ۹۱۵۵۱۵۸۳۰۵ محمد موذن بلوارفردوسي – فردوسي ۱ آپارتمانهاي مرتفع بلوك ۱۱ طبقه همكف ۷۶۷۶۷۷۷–۷۶۷۶۷۷۸
۱۷۵ ۹۱۵۵۱۴۳۴۹۸ محمد سعيد انصاري رام مشهد – ابتداي بلوار سازمان آب – خ شهيد صادقي ۲ نبش صادقي ۲/۲ پلاك ۱۷ طبقه دوم ۷۶۴۷۵۰۱–۷۶۴۷۵۰۱
۱۷۷ ۹۱۵۳۱۳۴۵۸۵ عباس قانع خیاط مشهد-بلوار حر عاملی- نبش حرعاملی۵۹-طبقه دوم بالای محضر ۳۸۴۶۰۹۷۴
۱۷۸ ۹۱۵۱۱۶۱۹۱۳ حسن خيرجو مشهد- نبش وکیل آباد۲۶-پلاک۶۶۶-طبقه اول- واحد۱ ۳۸۳۳۵۷۲۶
۱۷۹ ۹۱۵۳۱۶۵۸۸۲ عباس بابكي مشهد – خيابان بابك ـ نبش بابك ۹ پلاك ۲۵ ۸۴۳۲۵۸۷–۸۴۳۲۵۸۷
۱۸۰ ۹۱۵۳۱۴۰۷۱۳ غلامرضا صادقي فاضل مشهد – بلوارهفت تير يك پلاك ۴۳ طبقه پائين ۳۸۶۸۶۸۹۹
۱۸۱ ۹۱۵۳۱۵۰۹۸۷ محمد هادي مهديزاده مشهد- احمدآباد-ناصرخسرو۷-تقاطع اول سمت چپ-پلاک۲۹ ۳۸۴۵۰۱۸۱-۰۹۳۵۷۹۹۰۳۳۹
۱۸۲ ۹۱۵۱۱۱۰۳۷۶ خوش رفتار مشهد – بلوارپيروزي – خ خاقاني – نبش خاقاني ۱۶ پلاك ۶۳ طبقه همكف ۳۸۷۹۶۸۲۵–۳۸۷۹۶۸۲۵
۱۸۳ ۹۱۵۱۱۱۸۵۹۹ كاظم قياسي فرخ فال مشهد – خ احمدآباد ـ پاساژ قسطنطينه ـ طبقه سوم پلاك ۲۰۳ ۸۴۰۸۲۹۵–
۱۸۴ ۹۱۵۱۵۱۶۸۸۲ محسن مرتضوي مشهد – بلوارسجاد ـ روبروي خ ميلاد پلاك۵۸ طبقه اول شمالي واحد۴ ۳۷۶۱۰۶۰۰–۳۷۶۷۳۸۳۹
۱۸۷ ۹۱۵۵۱۷۹۳۵۹ سيد رسول حسيني واسع مشهد – بلواروكيل آباد – بين وكيل آباد ۱۴ و ۱۶ پلاك ۱۹۴ واحد ۴ ۳۸۸۳۳۲۴۹–۳۸۸۳۳۲۴۹
۱۸۸ ۹۱۵۱۱۱۵۴۹۴ علي رضايي يزدي مشهد – خیابان ابن سینا- سه راه ادبیات- اسداله زاده۱- پلاک۱۲۶واحد۲ ۳۸۴۸۶۱۱۰
۱۸۹ ۹۱۵۳۱۴۷۸۷۰ عليرضا باغبانزاده مشهد – راهنمايي ۳ پ ۲۱ طبقه وسط ۳۸۴۰۸۷۶۵–۳۸۴۰۸۷۶۵
۱۹۰ ۹۱۵۱۱۶۴۶۵۱ عباسعلي پوراسماعيل مشهد – خ آبكوه ـ نبش ايرج جنوبي (شهيدابن الرضا) پ۲ واحد ۱ ۳۸۴۱۴۷۳۰–۳۸۴۰۹۶۶۲
۱۹۲ ۹۱۵۱۱۱۰۸۶۲ محمد باقر جاوي مقدم مشهد – بلوار ملك آباد – خيابان نسترن – پلاك ۲ – طبقه اول ۳۷۶۸۴۴۸۳–۳۷۶۴۱۸۳۵
۱۹۳ ۹۱۵۳۱۶۳۸۳۴ اصغر رضا زاده بهادران مشهد – بلوارامامت ۳۶ پلاك ۱ ساختمان پزشكان الزهراءطبقه سوم واحد ۶ ۳۶۰۸۸۰۶۰–۳۶۰۸۸۰۶۰
۱۹۴ ۹۱۵۱۱۵۹۴۳۴ ابوالقاسم باغبان نژاد بلوار ملک آباد بعد از بزرگمهر قطعه ۲ پلاک ۳۴۵/۱طبقه ۱ ۳۷۶۲۸۹۰۷-۳۸۵۱۵۲۶۲
۱۹۷ ۹۱۵۵۱۹۳۳۱۵ هادي نصر آبادي مشهد-الهیه۱۸-مجتمع یاس واحد۱۲ ۳۵۲۴۲۵۷۱
۱۹۸ ۹۱۵۱۸۲۵۲۷۷ رضا عليخاني مشهد بلواردستغيب – نبش دستغيب ۱۲ پلاك ۳۰۴ طبقه اول ۷۶۳۸۶۱۳–۷۶۳۸۶۱۳
۱۹۹ ۹۱۵۱۱۳۲۷۵۷ محمد حسين شركاء هاشمیه۱۳ بعد از چهارراه اول پلاک ۲۸/۱ ۳۸۸۲۴۰۶۷
۲۰۰ ۹۱۵۱۱۱۲۲۳۸ محمد جواد قاسمي راد مشهد – بلوارسجاد – خيابان بهار ۷ پلاك ۱۳۹ طبقه همكف ۷۶۸۶۳۷۸–۷۶۸۶۳۷۸
۲۰۱ ۹۱۵۵۰۹۵۳۴۲ الیاس امیری مشهد – بلوار فردوسی- خیابان مهدی- مهدی۲- پلاک۲۵۲ ۳۷۶۰۴۷۴۸
۲۰۲ ۹۱۵۱۱۵۳۸۹۵ علي اكبر آسياباني مشهد – خ راهنمايي ۱۱ پلاك ۵۵ درپائين ۸۴۰۳۹۸۶–۰۹۳۵۷۴۲۷۵۲۴
۲۰۳ ۹۱۵۶۱۵۶۸۳۲ حسن ظريف مقدم با صفت مشهد-چهارراه فرامرزعباسي بطرف سجاد دست راست انتهاي خ ابن سيناي غربي پلاك ۲۷۹ طبقه اول واحد ۴ ۶۰۸۸۶۴۴–۶۰۸۸۶۴۴
۲۰۴ ۹۱۵۳۱۳۵۶۴۲ سيد محمد هاشمي نژاد مشهد – بلوارفردوسي – بين خ فرامرزعباسي و خيابان مهدي پلاك ۴۸۰ طبقه دوم ۳۸۶۵۷۷۰۴
۲۰۵ ۹۱۵۳۱۴۲۳۱۱ اتابك فرجي مشهد – بلواروكيل آباد – انتهاي هاشميه ۳۵ – داخل بيست متري فاز تجاري جنب سوپرماركت عصرنو پلاك ۶۴ ۸۸۳۱۳۴۱–۸۸۳۱۲۴۳
۲۰۶ ۹۱۵۳۱۰۴۵۸۱ جمشيد حاجي محمد علي انتهاي خيابان بابك ۱۱ – نبش ابونصر۷ پلاك ۳۹ درب حیاط ۸۴۳۹۶۹۴–۳۸۳۳۰۵۴۸-۳۸۴۵۵۴۰۶
۲۰۷ ۹۱۵۳۱۳۸۴۵۴ مهران اميني فرد مشهد – خيابان فرهاد ۲۱ پلاك ۸۶ طبقه همكف ۷۶۲۶۰۴۳–۷۶۴۸۴۸۵
۲۰۹ ۹۱۵۱۷۱۱۳۷۴ علي اصغر داش سوز مشهد – احمدآباد – حاشيه بلواربعثت بين رضا و طالقاني پلاك ۳۸ ۳۸۴۲۲۷۶۰-۳۸۴۲۱۵۸۸
۲۱۰ ۹۱۵۱۱۱۱۶۵۱ غلامرضا پازوكي مشهد – خ دكتر چمران ـ چمران ۵ پلاك ۱۰۱ طبقه دوم ۲۲۱۳۱۳۷–۲۲۲۱۶۲۹
۲۱۱ ۹۱۵۳۱۱۲۳۶۹ شهریار خواجه نصیری مشهد – بلوار فرهنگ بين فرهنگ ۱۱ و ۱۳ پلاك ۱۷۵ طبقه زير زمين ۶۰۴۶۷۶۹–۶۰۴۶۷۶۹
۲۱۳ ۹۱۵۳۱۷۶۴۸۲ سعيد علامه مشهد – بلوار فرهنگ بین فرهنگ ۱۵ و میدان سید رضی پلاک ۲۲۱ ۸۹۳۰۰۰۳
۲۱۴ ۹۱۵۱۱۰۵۶۳۹ محمد رهنورد مشهد – خيابان كلاهدوز ۱۷/۲۰ پلاك ۲۰۴ طبقه همكف ۷۲۳۲۵۱۴–۷۲۳۲۵۱۴
۲۱۵ ۹۱۵۱۱۵۵۳۳۹ ناصر نوروز پور مشهد – بلوارامامت – بين امامت ۴۲ و ۴۴ پلاك ۵۳۶ ۶۰۷۴۷۹۵–۶۰۷۴۷۹۵
۲۱۶ ۹۱۵۳۱۵۶۵۶۸ حسن اشرف حصاري وکيل اباد بلوار شهيد قانع – بين قانع ۱ -۳ پلاک ۱۳ ۸۶۶۲۰۹۹–۸۶۶۲۰۹۹
۲۱۷ ۹۱۵۱۱۱۳۸۷۰ محمد گلكار حمزه يزد مشهد – خ احمد آباد ـ روبروي هتل هما ساختمان رضا ـ طبقه دوم واحد۵ ۸۴۱۷۶۳۱–۸۴۱۷۶۳۱
۲۱۸ ۹۱۵۳۱۲۰۱۳۰ علي صادق زاده مشهد – بلواروكيل آباد – بين وكيل آباد ۲۰ و ۲۲ جنب بانك تجارت پلاک ۴۹۶ ۸۶۷۳۰۱۹–۸۶۷۳۰۱۹
۲۱۹ ۹۱۵۹۱۵۷۲۲۶ فريدون رشتي مشهد – بلوارسجاد ـ خ ميلاد بين ميلاد ۶و۸ پلاك۱۱۲و۱۱۴ ۷۶۱۶۷۱۶–۷۶۱۶۷۱۶
۲۲۰ ۹۱۵۱۱۲۶۰۷۵ مهدي جوادي مشهد – بلوار سجاد بين حامد و امين ساختمان انبوه سازان واحد ۹ ۶۰۶۸۸۷۷–۶۰۸۶۴۶۵
۲۲۱ ۹۱۵۳۱۵۴۷۶۷ محمد حسين علي حوري فيض آبادي مشهد – بلوارپيروزي – بين پيروزي ۳۲ و كوثر پلاك ۱۴۴ طبقه دوم ۸۸۴۴۲۲۱–۸۸۴۴۲۲۱
۲۲۲ ۹۱۵۵۰۵۴۵۲۴ جواد قاسمي مشهد – خيابان فرامرز عباسي ۲۱ – رسالت ۳۳ پلاك ۷ طبقه همكف ۷۶۶۵۱۰۱–۷۶۶۵۱۰۱
۲۲۳ ۹۱۵۱۱۰۶۴۶۸ حميدرضا گلكار مشهد – بلوارملك آباد – بين ملك آباد ۱۳ و ۱۵ پلاك ۲۵۹ ۷۶۶۶۶۱۰–۷۶۶۶۶۱۰
۲۲۴ ۹۱۵۱۱۵۳۰۹۴ جواد فارسيان مشهد – خ فلسطين ـ فلسطين ۵ پلاك ۶۹ ۸۴۰۹۵۴۷–۸۴۰۹۵۴۷
۲۲۵ ۹۱۵۵۱۲۹۹۷۰ سيدحميد آرام مشهد – بلواروكيل آباد – صياد شيرازي۵ بعداز چهارراه دوم قطعه سوم دست راست پلاك ۵۳ ۸۶۷۱۳۵۶–۸۶۷۱۳۵۶
۲۲۶ ۹۱۵۷۰۷۰۱۵۲ مجتبی کمالی حمامیان مشهد – بلواروكيل آباد ـ وكيل آباد ۵۱ ـ خیابان شهید قانع۸- پلاک ۵ ۳۸۶۸۳۰۶۲–۳۸۶۸۳۰۶۲
۲۲۷ ۹۱۵۱۵۶۴۶۲۳ ملیحه اربابی مشهد- بلوار دستغیب بین دستغیب ۲۵ و ۲۷ مجتمع توس طبقه همکف واحد ۵ ۳۷۶۳۳۳۷۳
۲۲۸ ۹۱۵۳۱۴۷۵۰۱ محمد علي طالقاني مشهد – خيابان سناباد – سناباد ۵۸ پلاك ۱۶۳ طبقه دوم زنگ سوم ۸۴۴۰۷۲۳–۸۴۶۲۲۰۶
۲۲۹ ۹۱۵۵۱۳۹۶۱۶ مليحه آذريان مشهد – بلوار سجاد ياسمن ۴ پلاك ۱۹۷ واحد -۱ ۳۷۶۶۳۵۶۲–۸۴۵۷۶۲۲
۲۳۰ ۹۱۵۳۱۰۵۶۰۷ رضا سيرجاني مشهد – بلوارهاشميه – بين هاشميه ۳۰ و ۳۲ پشت املاك باران ۸۸۴۲۹۸۷–۸۸۴۲۹۸۷
۲۳۲ ۹۱۵۳۱۳۸۶۸۱ امين قنبرنيا مشهد – بلوارفردوسي – بعداز ميدان جانباز – نرسيده به خيابان ثمانه پلاک ۱۵۱ طبقه سه واحد شرقي ۳۷۶۴۵۸۴۰–۳۷۶۴۵۸۴۰
۲۳۳ ۹۱۵۱۱۴۵۵۹۸ محمد باقر موسوي نيك مشهد – خ احمد آباد ـ خ قائم ۸ پلاك ۱/۵۸ ۸۴۴۵۷۸۷–۸۴۳۶۰۴۶
۲۳۵ ۹۱۵۳۱۵۳۱۶۸ جليل دين پناه مشهد – سیدی کوشش ۳۸-خیابان مهدی- بین مهدی ۶و۸جنب بانک رسالت پلاک۷۹ ۳۳۸۶۳۶۸۷–۳۳۸۶۳۶۸۷
۲۳۶ ۹۱۵۱۲۴۴۴۷۵ فرزاد محمد زاده مشهد – بلوار سازمان آب – خ شهيد صادقي ۳ پلاك ۳۶۴ ۷۲۶۵۷۱۰–۷۲۶۵۷۱۰
۲۳۷ ۹۱۵۳۱۱۴۹۹۳ سيد داود بني هاشم مشهد – بلوارمجد – مجد ۵ پلاك ۶۶ طبقه همكف ۷۲۳۳۵۶۵–۷۲۳۳۵۶۵
۲۳۸ ۹۱۵۵۰۲۴۷۳۱ حسين مسعودي مشهد – بلوار فردوسي ـ چهارراه فرامرزعباسي – نبش خ مولوي پلاك ۵۸۰ ۶۰۷۷۸۹۷– ۶۰۷۷۸۹۷
۲۴۰ ۹۱۵۱۱۱۲۷۰۸ ابراهيم الماسيان مشهد – بلوارآزادي ۳۴ پلاك ۱ واحد ۵ ۶۰۵۵۲۱۸–۶۰۵۵۲۱۸
۲۴۱ ۹۱۵۵۱۲۹۵۵۴ حسن كافي مشهد – بلوارملك آباد – خ نسترن ۸ پلاك ۴۶ ۷۶۵۳۰۰۵–۷۶۵۳۳۳۸
۲۴۳ ۹۱۵۱۱۰۰۵۶۶ نیاز اصفهانی مشهد – بلوار سجاد-حامد جنوبی۱۲-عمید۱۱-پلاک۳۵-درب حیاط ۳۶۰۴۶۶۲۷
۲۴۴ ۹۱۵۱۱۵۱۴۰۸ عبدالله احمديان كلاتي مشهد – خ سناباد-بين سناباد ۳۲و۳۴ پلاك۳۳۰/۱ ۸۴۵۱۴۵۵–۸۴۵۱۴۵۵
۲۴۶ ۹۱۵۱۱۴۰۹۳۸ ابراهيم حسن زاده مشهد – بلوار سيد رضي – بين سيد رضي ۸ و ۱۰ پلاك ۴۴ طبقه دوم ۳۶۰۱۹۰۹۰
۲۴۸ ۹۱۵۱۱۵۷۵۷۶ محمد حسن گلكاريان مشهد – خيابان فلسطين ۲۱ پلاك ۱۲طبقه منفی یک ۳۸۴۵۵۹۱۵ــ۸۴۵۵۹۱۴۳–۳۸۴۵۵۹۱۴
۲۴۹ ۹۱۵۵۰۲۲۱۵۳ هدي بهروش مشهد – خ ناصرخسرو ۱۹ اولين ميلان سمت راست پلاك ۱۵ طبقه همكف ۸۴۲۸۰۵۱–۸۴۲۸۰۵۱
۲۵۰ ۹۱۵۱۱۰۹۵۳۰ سيد محمد رضوي مشهد – بلوار سید رضی- سید رضی ۲۷- پلاک۱۹۹- طبقه همکف ۶۰۹۸۷۰۶
۲۵۱ ۰۹۱۵۳۰۱۳۷۰۰ جواد صادق زاده (شماره اشتباه) مشهد – نبش مطهري جنوبي ۶ پلاك ۱۲/۳ واحد ۱۱۰ ۷۲۳۱۰۱۲–۷۲۳۱۰۱۲
۲۵۲ ۹۱۵۳۰۵۶۶۵۴ خليل احمدي آذري مشهد – خ احمدآباد ـ‌خ پاستور ـ پنجراه ابومسلم پلاك۳۴ ۸۴۱۹۷۸۸–۸۴۱۲۳۸۱
۲۵۳ ۹۱۵۳۱۶۶۱۳۶ حسن خزاعيان مشهد – بلوارفردوسي ـ ابتداي فرامرز عباسي پاساژبازارگاه ـ طبقه اول- واحد ۳ (پاسخگو نیستند) ۶۰۸۹۷۳۷–۶۰۴۲۲۲۰
۲۵۵ ۹۱۵۵۱۱۳۱۷۳ سيد ايمان عادل احمديان مشهد – بلواروكيل آباد- نبش سه راه هنرستان پلاك ۲۸۶ واحد ۳ ۸۸۱۰۰۸۲–۸۸۱۵۳۱۹
۲۵۶ ۹۱۵۳۱۵۰۵۲۱ جواد كمالي حسين زاده مشهد – خيابان احمدآباد – نرسيده به ميدان ملك آباد- جنب رستوران كاكتوس پلاك ۳۵۶ ۸۴۴۲۳۳۴–
۲۵۷ ۹۱۵۳۱۰۴۹۰۱ محمد صراف زاده شرافت مشهد – انتهاي خيابان فرامرز عباسي ۲ ـ پلاك ۹ (غیر فعال) ۶۰۸۷۴۲۴–۶۰۸۷۴۲۴
۲۵۸ ۹۱۵۱۱۰۱۵۰۲ جواد يزدي نژاد مشهد – خ سلمان فارسي ـ بين سلمان ۸ و شهيد بخارايي ـ جنب گل فروشي رضوي پلاك ۱۳ طبقه زيرزمين ۸۴۰۴۲۰۷–۸۴۰۴۲۰۷
۲۶۰ ۹۱۵۳۱۳۶۰۱۳ محسن چمنيان مشهد – خيابان احمد آباد ابتداي خيابان قائم طبقه فوقاني آژانس جم سير ۳۸۴۱۲۵۱۵–۳۸۴۱۲۵۱۵
۲۶۲ ۹۱۵۳۱۳۳۰۱۵ علي صمدي مشهد- احمدآباد – بين بعثت ۲ و ۴ پلاک ۱۲ طبقه ۲ ۸۴۶۹۲۸۵–۳۸۴۶۷۲۵۳
۲۶۳ ۹۱۵۳۱۰۶۴۴۳ سيد مهدي حسيني مشهد- بين خيابان دكتر بهشتي ۲۴ و ۲۶ پلاك ۱/۸۶ طبقه همكف ۸۴۳۱۰۶۱–۸۴۳۱۰۶۱
۲۶۴ ۹۱۵۱۱۵۴۸۳۶ كامبيز داوري مشهد- بلوارهاشميه ـ هاشميه ۱۶ پلاك ۹ طبقه همكف واحد يك ۸۸۳۱۰۶۲–۸۸۳۱۰۶۲
۲۶۶ ۹۱۵۳۱۳۳۹۰۰ عباس امين الاسلامي مشهد- خيابان هنرستان ۴۰ پلاك ۲۴ طبقه همكف ۸۸۲۰۰۲۳–۸۸۲۰۰۲۳
۲۶۷ ۹۱۵۵۱۲۸۳۶۱ حسين اصفهاني مشهد-بین هنرستان ۷و۹-پلاک ۱
۲۶۸ ۹۱۵۳۱۰۱۸۵۲ محمد حسن يعقوبي مشهد- بلوارفلسطين فلسطين ۲۷ پلاك۱۲۵ ۸۴۲۳۸۸۶–۸۴۲۳۸۸۶
۲۶۹ ۹۱۵۱۱۵۹۰۹۱ رضا خياط زاده بلوار سجاد خ خيام ۲۳ جنب رستوران پسران كريم مجتمع نسترن واحد ۱۱ ۷۶۸۶۲۵۰ــ۷۶۱۸۴۵۳–
۲۷۰ ۹۱۵۵۰۴۷۶۲۳ محمدرضا البرزي مشهد- هاشمیه ۱۲ و ۱۴-پلاک ۱۰۸ طبقه اول ۳۷۲۳۳۴۴۵
۲۷۱ ۹۱۵۳۱۰۴۰۷۲ محمود ضياء نصرآباد مشهد- بین هاشمیه ۱۱ پلاک ۲۴ طبقه دوم ۶۰۵۸۳۶۳– ۶۰۵۸۳۶۳
۲۷۳ ۹۱۵۱۱۵۰۲۴۲ علي رضاپور مشهد – بلوار انديشه بين انديشه ۲۶ و ۲۸ پلاك ۳۷۴ طبقه اول ۳۶۶۴۲۰۰۳–۳۶۶۴۲۰۰۳
۲۷۴ ۹۱۵۳۱۰۹۲۲۹ عليرضا زارع مهرجردي مشهد – نبش چهارراه فرامرزعباسي ـ جنب داروخانه دكترمدرس زاده ساختمان ۷۲ طبقه دو واحدسه ۶۰۵۸۸۶۶–۶۰۵۳۴۶۸
۲۷۵ ۹۱۵۸۲۱۹۳۹۷ قاسم باقری مشهد چهارراه دانشجو-پشت ایستگاه-بین چهارراه دانشجو و معلم۳۶پلاک۹۶۸ ۳۸۶۵۶۸۲۶
۲۷۶ ۹۱۵۵۱۴۰۰۸۶ محمد اخروي مشهد-بلوار هفت تیر بین۱۱ و ۱۳ ساختمان کسری واحد۳۰۳ ۳۶۰۶۶۴۹۳
۲۷۷ ۹۱۵۵۱۱۵۵۸۱ جاويد شيخ بلوارسجاد ـ خ پامچال ـ بين پامچال ۶ و ۴ شماره ۸۴ طبقه زيرزمين ۶۰۴۶۰۲۲– ۶۰۲۸۲۶۳
۲۸۰ ۹۱۵۱۱۰۰۸۰۱ محمد حسين بلوري بزاز خيابان فلسطين- فلسطين۱۲پلاک ۳۴/۱ طبقه همکف ۷۶۲۶۱۴۵
۲۸۲ ۹۱۵۱۱۲۶۸۵۶ رضا مزاري مقدم مشهد – خ صيادشيرازي ۲ – پلاک۶۱ ۳۸۹۱۲۴۷۴–۳۸۹۱۲۴۷۴
۲۸۳ ۹۱۵۱۱۰۶۸۵۷ جمشيد منصوريان مشهد – خيابان آبكوه ـ نبش آبكوه ۱۴ پلاك ۳۰۰ ۸۴۴۴۴۳۴ــ۸۴۳۳۳۲۱–۸۴۳۶۰۰۸
۲۸۴ ۹۱۵۱۱۳۰۲۳۰ مصطفي بازرگاني مشهد- بلوارفلسطين – فلسطين ۲۵ پلاك ۱۳۱ طبقه دوم ۸۴۳۲۶۰۰–۸۴۳۲۶۰۰
۲۸۵ ۹۱۵۱۱۶۴۷۳۹ حسين كريم زاده صابوني مشهد- بلوارسجاد – خ بهار ۸ انتهاي كوچه پلاك ۸۲ طبقه سوم ۷۶۸۳۸۳۵–۷۶۸۳۸۳۵
۲۸۶ ۹۱۵۳۱۳۸۰۱۱ محمد حسينيون مشهد – ميدان راهنمايي – مجتمع خدادادي – واحد ۱۰ ۷۲۶۹۲۲۳–۷۲۶۹۲۲۳
۲۹۳ ۹۱۵۱۱۰۷۶۱۱ حميدرضا تاتاري خيابان كلاهدوز ۲۹ – چهارراه اول سمت راست در اول سمت چپ طبقه همكف
۲۹۴ ۹۱۵۴۵۰۳۵۰۷ افشين عظيم زاده مشهد سناباد ۵۸-پلاک ۱۷۱- واحد ۲ ۳۶۶۱۲۷۳۱–۳۶۶۱۲۷۳۱
۲۹۵ ۹۱۵۱۱۰۷۲۷۶ مهين شادان خيابان فلسطين ۶ پلاك ۳ طبقه ۴ (فعال نیست) ۷۶۸۳۷۰۷–۷۶۸۳۷۰۷
۲۹۶ ۹۱۵۳۱۹۷۹۶۰ عشرت مهري مشهد – احمد آباد خيابان ابوذر غفاري نبش ابوذر غفاري ۳۸ پلاك ۳۳۸ طبقه اول ۳۸۴۳۹۵۳۳– ۳۸۴۳۹۵۳۳
۲۹۷ ۹۱۵۱۱۵۳۶۶۹ شاهرخ كشميري مشهد – ميدان راهنمايي بين دستغيب ۵ و ۳ پلاك ۲۱ طبقه دوم ۷۶۳۲۳۴۰–۷۶۳۲۳۴۰
۳۰۳ ۹۱۵۱۰۴۱۰۶۳ مسعود مشتاقي ميدان راهنمايي- ابتداي بلوار سازمان آب-پلاك شماره ۷و۹ ۷۲۶۱۴۴۳–۳۷۲۸۷۶۶۰
۳۰۴ ۹۱۵۱۱۱۵۱۷۹ هومن ارباب زاده مظفري بلوارفردوسي – مقابل ساختمانهاي مرتفع – ساختمان تجاري ونوس (طبقه فوقاني بانك تجارت) واحد۲۰۱ ۷۶۵۷۲۹۷–۷۶۵۷۲۹۷
۳۰۵ ۹۱۵۱۱۱۲۰۲۱ علي اصغر غيور حلاج بلوارسجاد ۱۶ (مرجان) پلاك ۴۹ طبقه اول واحد ۹ ۶۰۲۸۰۳۷–۶۰۲۸۰۳۸
۳۰۸ ۹۱۵۳۱۳۸۹۲۸ محمد حيدريان مشهد- میدان کوثر – کوثر شمالی ۲۶- پلاک ۵- طبقه اول جنوبی ۳۸۸۱۰۹۰۷–۳۸۸۲۰۵۹۴
۳۰۹ ۹۱۵۳۱۷۴۶۲۵ جلیل شیرازی مشهد-سناباد۴۲- سه راهی سمت چپ-پلاک۲۱۰- طبقه بالا ۳۸۴۵۲۲۱۸
۳۱۱ ۹۱۵۳۱۴۱۸۰۵ حميد رضا كيوان سپهر قاسم اباد فلاحي بين فلاحي ۴۱ و۴۳ پلاك ۶۳۳ طبقه دوم ۳۶۲۳۳۰۱۷–۳۶۲۳۳۰۱۷
۳۱۲ ۹۱۵۱۱۰۱۲۹۰ عليرضا كاردل مشهد – نبش جلال آل احمد ۶۲ پلاك ۲۷۰ طبقه سوم واحد سوم (فعال نیست) ۶۰۹۳۵۱۳–۶۰۹۳۵۱۳
۳۱۴ ۹۱۵۵۱۲۱۶۳۵ علي اوليائي تغییرات دارد ۸۴۵۳۱۵۲–۸۴۵۳۱۵۲
۳۱۵ ۹۱۵۱۱۰۹۰۴۷ حميد رضا ذوالفقاري مشهد- بلوارصيادشيرازي – نبش صياد ۱۸ مقابل شهرداري منطقه ۹ ناحيه ۱۳ ۸۶۹۰۳۱۵–۸۶۹۰۳۱۵
۳۱۶ ۹۱۵۱۱۵۸۶۰۷ محمد حسين عضدي نيا خيابان راهنمايي ۲ پلاك ۲۹۳ طبقه اول واحد ۳(منحل شده) ۸۴۳۸۵۱۰–۸۴۳۸۵۱۱
۳۱۷ ۹۱۵۳۱۱۹۴۴۷ هادي مشاري مشهد- بلوارسجاد – نبش خيابان نيلوفر ۱۶ پلاك ۷(فعال نیست) ۷۲۳۴۵۳۸–۷۲۳۴۵۳۸
۳۱۸ ۹۱۵۱۱۳۰۴۱۳ علي اكبر دلاور مشهد – بلوارسجاد ـ خيابان بهار ۲ ساختمان وصال پلاك ۱- ۱۶ طبقه دوم واحد ۲۲ ۷۶۸۶۳۱۴–۷۶۷۳۵۷۸
۳۱۹ ۹۱۵۱۱۷۱۷۱۵ حسين ولي پور مشهد- بلوارمعلم بين معلم ۴۳ و ۴۵ پلاك ۶۴۷ ۸۹۲۷۴۲۰–۸۹۲۷۴۲۰
۳۲۰ ۹۱۵۱۱۰۵۶۷۴ عبدالحسين چمني مشهد- احمد آباد نبش عدالت۱۸ پلاک ۹۴ طبقه ۳ ۸۴۱۹۴۳۲–۸۴۳۱۸۱۴
۳۲۱ ۹۱۵۱۱۳۲۱۵۵ محمود نوشاد مشهد- خيابان احمدآباد – سي متري دوم – ابوذر ۹ پلاك۱۳۰ ۱- ۸۴۵۱۲۰۰–۸۴۵۱۲۰۰
۳۲۲ ۹۱۵۱۱۶۳۷۴۷ علي يل پور مشهد – چهارراه فرامرز عباسي ـ مجتمع تجاري ياس طبقه سوم پلاك ۳۰۴ ۶۰۷۰۰۰۷–۶۰۷۰۰۰۷
۳۲۳ ۹۱۵۱۰۱۸۱۳۱ سيد محمد فروزمند مشهد- خيابان احمدآباد ـ خ عارف ۹ پلاك ۱۰ طبقه همكف ۸۴۴۴۳۷۶
۳۲۴ ۹۱۵۳۱۱۲۵۲۸ سعيد رزاز مشهد – بلوار امام خميني – بين امام خميني ۶۱-۶۳ – جنب اتومبيل افشان ۳۸۵۲۰۸۵۳–۳۸۵۴۸۴۲۴
۳۲۵ ۹۱۵۱۱۵۰۳۶۵ محمود زرگرانگشتري مشهد- بلوار فردوسي مقابل مخابرات شهيد صابري ساختمان اسكان طبقه۵ واحد ۱۸ پلاك۱۶۰ ۷۶۲۲۰۲۴–۷۶۸۴۷۷۹
۳۲۶ ۹۱۵۵۱۶۱۰۰۱ سيد مسعود اميدي مشهد – بلوارسجاد – خ بزرگمهر جنوبي ۲۲ پلاک ۱۹ طبقه همکف ۷۶۶۶۴۳۰–۷۶۶۶۴۳۰
۳۲۷ ۹۳۵۶۹۶۲۸۲۱ عليرضا محمدي مشهد – بلواربرونسي – برونسي ۵ پلاك ۳ ۳۵۰۲۰۴۴۰–۳۵۰۲۰۸۰۰
۳۲۸ ۹۱۵۱۱۵۳۴۸۶ حسن عليزاده مقدم مشهد- فلسطين ۱۷ پلاك ۹۰ ۸۴۵۰۱۸۴- ۸۴۶۳۴۶۵–۳۷۴۶۳۴۵۵
۳۲۹ ۹۱۵۳۰۵۵۱۲۲ محسن شفاعي مشهد- بلواردانشجو بين دانشجو ۴ و ۶ پلاك ۴۴ طبقه دوم واحد ۲۰۲(فعال نیست) ۸۶۶۱۱۰۱–۸۶۶۱۱۰۱
۳۳۰ ۹۱۵۳۱۵۵۳۳۲ محمود تفرشي خيابان فلسطين ــ فلسطين ۱۹ پ۵۶ ۸۴۱۸۲۲۴–۸۴۰۸۳۹۲
۳۳۱ محمد رضا عسكري نائيني خيابان سناباد ـ نرسيده به چهارراه كلاهدوز دست راست ـ جنب مبل مجلل ـ پلاك ۵۷۴/۱ واحد۲ ۸۴۰۷۰۳۷ــ۸۴۴۳۳۹۲–
۳۳۳ ۹۱۵۱۱۵۸۳۸۲ محمد پاكزاد شهابي احمد آباد رضا ۷ پلاک ۴۸ واحد ۲ ۳۸۴۵۲۲۶۵ –۳۸۴۵۲۲۶۵
۳۳۶ ۹۱۵۵۱۷۶۰۳۵ علي خرمي مشهد- بلوار آزادي – بين آزادي ۱۳و۱۵-پلاک ۱۱۷(درب جنب کلانتري ۲۱ سجاد) ۳۶۰۸۱۹۲۵–۳۶۰۸۱۹۲۵
۳۳۷ ۹۱۵۳۱۱۷۴۰۴ علي اميني خيام جنوبي ۲۶ پلاک ۵ ۶۰۷۸۲۶۳–۳۷۶۶۲۷۹۷
۳۳۸ ۹۱۵۱۱۰۸۷۸۰ مهدي پويا نسب مشهد – بزرگمهرشمالي ۱ پلاك ۱۷ طبقه ۴واحد ۴۰۱ ۷۶۴۹۷۹۰–۷۶۴۹۷۹۰
۳۳۹ ۹۱۵۱۱۱۹۰۶۳ مهدي رضائي فر مشهد بلوارسازمان آب – خ شهيدصادقي ۱/۱۵ پلاك ۱/۸۳ ۷۲۸۳۱۳۲–۷۲۴۲۴۲۳
۳۴۰ ۹۱۵۱۱۵۳۷۷۹ حميدرضا احمدزاده بزاز مشهد- نبش معلم 16 برج آلبان طبقه 8 واحدa ۲- ۶۰۵۶۲۰۱–۶۰۵۹۴۹۴
۳۴۲ ۹۱۵۳۱۰۴۲۰۸ حسين طبرایی مشهد – بلوارسيدرضي ۱۱ جنب پلاک ۲۱۱/۱ ۶۰۱۰۰۷۸–۶۰۱۰۰۷۸
۳۴۵ ۹۱۵۱۱۳۰۸۰۳ محمد عموخادم مشهد – بلوار خیام شمالی- نبش خیام ۶۱- ساختمان مروارید-طبقه ۴- واحد۴۰۹ ۳۷۵۳۵۴۰۱
۳۴۶ ۹۱۵۳۱۰۵۵۷۸ محسن محمد پور مشهد – رضاشهر بین خاقانی۱۴ و ۱۶ پلاک۶۳/۱ ۳۸۸۱۱۱۴۷–۳۸۸۱۱۱۴۷
۳۴۷ ۹۱۵۵۰۰۹۱۷۰ سيد محمود نوري مشهد- بلوارخيام ۱۰ – خيابان زنبق پلاک ۱۷ طبقه سوم واحد ۷ ۷۶۵۶۵۲۸–۷۶۵۶۵۲۸
۳۵۰ ۹۱۵۳۱۱۷۴۰۲ پژمان پيرايش شيرازي مشهد – بلوار صياد شيرازي-صياد شيرازي ۱۰ پلاك ۱۸ طبقه همكف ۳۸۹۳۹۰۹۴–۳۸۹۳۹۰۹۴
۳۵۱ ۹۹۰۴۴۷۵۴۶۳ حسن كردستاني يكه توتي مشهد – نبش معلم ۵۴- ساختمان مهدی- طبقه ۲- واحد اول ۳۸۶۸۸۴۳۱
۳۵۲ ۹۱۵۳۱۱۰۶۹۲ مهدي فرودي مشهد بلوار ملك آباد خيابان گويا بين گوياي ۵ و ۷ پلاك ۳۱ ۷۶۶۱۴۵۰–۷۶۶۱۴۵۰
۳۵۳ ۹۱۲۱۷۵۱۴۲۵ سهراب بهزاديان بلوارسجاد ـ خ بهار۲ ـ‌ ساختمان وصال شماره ۱ـ۱۶ طبقه سوم ۴۶ ــ۷۶۳۵۴۴۵–۷۶۳۵۴۴۷
۳۵۵ ۹۱۵۳۱۴۸۹۳۴ محمد رضا صداقت مشهد – خ امامت ۱۹ – بعدازچهارراه دوم پلاک ۳۱ طبقه همكف ( ۶۰۷۸۴۱۱–۶۰۷۸۴۱۱
۳۵۶ ۹۱۵۵۰۰۹۴۴۰ سعيد حسين زاده قندريز مشهد- سناباد ۵۸ پلاك ۱۷۱ طبقه اول ۸۴۰۲۹۷۶
۳۵۷ ۹۱۵۳۱۰۸۶۵۴ حميد اخوان مشهد- نبش خیام ۲۲ پلاک ۴۱ ۷۶۶۳۰۹۷–۷۶۵۳۳۱۸
۳۵۸ ۹۱۵۸۰۴۰۷۴۷ ناصر رضائي شهرياري فردپور مشهد-نبش صیاد ۱۳- ساختمان ایساتیس- طبقه ۳- واحد ۷ ۸۶۵۶۰۹۰–۸۶۵۶۰۹۰
۳۵۹ ۹۱۵۱۱۴۰۴۹۹ بهمن اميني مشهد – بلوار الهيه ميدان ولي عصر بعد از شهرداري منطقه ۱۲ مجتمع مرواريد طبقه اول واحد ۷ ۳۵۲۴۲۲۶۰–۳۵۲۴۲۲۶۰
۳۶۲ رضا سرشار بلوارسجاد خ بهار ـ كوچه ارشاد ـ پلاك ۱۰ ۸۵۴۲۴۱۱–۸۵۴۲۴۱۱
۳۶۳ ۹۱۵۵۱۱۹۶۰۰ حسين ناصري مشهد- خ احمد آباد ـ خ شهيد كلاهدوز ۳ پلاك ۹ ۸۴۵۵۳۴۱–۸۴۵۵۳۴۱
۳۶۸ ۹۱۵۳۱۷۸۵۳۶ سيد هاشم محمد نيا بلوار سيدرضي ۵۲ پلاك ۳۰۵ زيرزمين ۶۰۳۴۳۵۲–۶۰۳۴۳۵۲
۳۶۹ ۹۱۵۱۱۵۶۸۸۷ زهرا خزين ثاني مشهد – خ سجاد – خ بهار ۱۰/۳ پلاك ۱۰ ۷۶۲۲۱۸۱–۷۶۲۲۱۸۱
۳۷۰ ۹۱۵۳۱۶۲۹۹۵ محمد صداقت مشهد – بلوارفردوسي ـ بين چهارراه مهدي و چهارراه فرامز عباسي پلاك ۴۸۴ ۷۶۸۴۸۰۹–۷۶۸۴۸۰۹
۳۷۱ ۹۱۵۱۱۶۰۰۶۰ محمد رضا پويا مشهد – بلوار پیروزی- فرخی جنوبی- بعدار فرخی ۱۵ پلاک ۲۳ ۸۷۱۱۳۴۵–۸۷۱۱۳۴۵
۳۷۲ ۹۱۵۳۱۳۵۷۷۲ سيد حسين پاكدامن شهري مشهد-جانباز۱۱-سلامت۸ -پلاک۱۷ ۳۸۶۵۰۱۸۷–۳۸۶۵۰۱۸۷
۳۷۳ ۹۱۵۳۱۳۰۳۰۱ خليل شمس زاده خيابان فرهاد ۲۱ پلاك۸۶ طبقه همكف ۷۶۲۶۰۴۳–۷۶۲۶۰۴۳
۳۷۴ ۹۱۰۵۵۳۴۴۱۳ محمد حسن آريان بلواررضا ۳۰ – بن بست اول سمت چپ پلاك ۱۰۸(فعال نیست) ۸۴۳۱۴۵۷–۸۴۳۱۴۷۵
۳۷۵ ۹۱۵۵۲۱۷۰۴۵ محمد حسين رضايتي شهري مشهد- بلواركوثر – بين كوثر ۲۴ و ۲۶ پلاك ۱۲۸
۳۷۶ ۹۱۵۱۸۲۵۱۷۳ احمد غفلتي مشهد – بلوارالهيه – حاشيه بلوارمجيديه – مقابل بلوارمحمديه ساختمان شهروند ۶۰۹۲۴۷۵– ۶۰۹۲۴۷۵
۳۷۷ ۹۱۵۱۱۰۴۲۶۵ تكتم كاظميان مروي مشهد – بلوارملك آباد – خ نسترن ۷ پلاك ۳۶ زنگ سوم ۷۶۱۰۳۱۷–۷۶۱۰۳۱۷
۳۸۲ ۹۱۵۱۱۳۳۵۸۴ مجيد معين تقوي وکيل اباد نبش صدف ۵ و ۷ پلاک ۳۹ طبقه اول ۸۹۲۰۳۷۶–
۳۸۴ ۹۱۵۱۵۷۰۳۹۰ سيد مهدي سيادتي فرازمند مشهد – بلوارفردوسي – چهارراه فرامرز عباسي ساختمان ۵۵ طبقه اول واحد ۷ ۶۰۶۵۰۵۲–۶۰۶۵۰۵۲
۳۸۵ ۹۱۵۱۵۱۶۷۳۸ محمد هولايي مشهد- بلوار پيروزي-بين پيروزي ۷۰ و ۷۲ -پلاک ۶۸- طبقه اول- واحد۱ ۷۶۸۵۵۱۰–۷۶۸۵۵۱۰
۳۸۷ ۹۱۵۳۱۳۲۰۷۳ فرهاد وفائي باقري مشهد – راهنمايي ۳ پلاك ۲۱ طبقه دوم ۸۴۱۸۹۱۰–۸۴۳۹۵۴۰
۳۸۸ ۹۱۵۵۱۳۱۰۴۶ سعيد معدنيان بلوار وكيل آباد – نبش وكيل آباد ۲۰- پلاك ۴۲۰ طبقه فوقاني كاست آفتاب ۸۶۴۰۱۹۵–۸۶۸۷۸۸۴
۳۸۹ ۹۱۵۵۱۱۷۰۹۸ محمد ثاقب دوست مشهد-میدان جانباز-ساختمان پاژ- طبقه ۱۳ واحد۱۲
۳۹۰ ۹۱۵۳۱۳۰۴۱۰ عباسعلي ملازاده مشهد-شهرک صنعتی طوس- فاز یک- نرسیده به میدان امام- جنب مخابرات -مجتمع کوروش ۸۹۳۲۴۲۴–۸۹۳۲۴۲۴
۳۹۲ ۹۱۵۱۱۵۶۱۵۴ محمد موذني مقدم بلوار آب و برق-بين هفت تير ۷ و۹طبقه فوقاني نان قدس رضوي پلاك۱۱۳ ۸۶۸۳۸۴۰– ۸۶۸۳۸۴۰
۳۹۳ ۹۱۵۱۱۵۹۷۵۲ محمد علي صنعتكار بلوارمعلم ـ معلم ۲۶ پلاك ۵۰ ۶۰۷۲۶۶۳–۶۰۷۲۶۶۳
۳۹۴ ۹۱۵۵۰۶۷۳۳۴ علی نوعی یزدیان مشهد – سید رضی۸ پلاک۲۵۲ زنگ پایین طبقه همکف ۳۶۰۱۷۰۵۰
۳۹۵ ۹۱۵۱۱۵۳۵۵۵ مجيد توتونچي خيابان فلسطين ـ نبش فلسطين ۱۵ ـ ساختمان مرواريد ـ طبقه سوم واحد ۹ ۸۴۵۳۰۵۵–۸۴۴۴۳۷۴
۳۹۶ ۹۱۵۵۱۵۸۰۱۱ مسعود كيواني مشهد- بین پیروزی۶و۴ پلاک۱۶۰ ۳۸۴۲۷۳۸۶–۳۸۴۲۷۳۸۶
۳۹۷ ۹۱۵۱۱۱۹۰۸۹ حميد رضا مير حسيني موسوي مشهد-خيابان سلمان فارسي غربي نبش شيرين ۲۰ پلاک ۳۶ ط اول ۸۴۵۸۵۴۲–۱۳- ۸۴۶۰۴۱۲
۳۹۸ ۹۱۵۱۱۱۹۰۹۳ عليرضا اردكاني نژاد سه راه راهنمايي به سمت فلسطين – سمت راست ساختمان سپاس طبقه اول واحد ۳ ۸۴۶۶۴۳۸–۸۴۶۶۴۳۸
۳۹۹ ۹۱۵۱۳۱۳۲۶۱ محمد جواد برومند مشهد- بلوار ارشاد بين ۶ و ۸ پلاك ۱۰۴ طبقه اول ۷۶۶۲۱۶۰–۷۶۶۲۱۶۰
۴۰۱ ۹۱۵۵۱۱۳۵۷۰ سيد جعفر شعاع الحسيني چهارراه فرامرز عباسي – مجتمع تجاري بازارگاه – طبقه دوم – واحد شماره۹ (آريا آسانسور) ۳۶۰۴۲۸۳۳- ۳۸۴۶۱۹۳۶–
۴۰۳ ۹۱۵۵۱۵۰۸۰۱ رسول نسائي صياد شيرازي ۱۳ پلاك ۱۰۷طبقه اول بالاي پيلوت (منحل شد)
۴۰۴ ۹۱۵۳۵۹۷۹۴۹ نسا بقيعي مشهد- خيابان كوهسنگي۲ پلاك۱۵ ۸۵۲۶۳۷۹–۸۵۲۶۳۷۹
۴۰۵ ۹۱۵۵۱۱۷۲۶۴ حسين طلوع صادق زاده فروشنده مشهد- نبش سید رضی ۲۵-طبقه بالای املاک جاوید ۳۶۰۶۷۴۷۷– ۳۶۰۶۷۴۷۷
۴۰۶ ۹۱۵۳۱۰۲۲۷۲ هاشم فاتح مشهد- خيابان امام خميني ـ نبش امام خميني ۳۰ طبقه فوقاني پلاك ۵۲۰ ۸۵۹۵۲۲۹–۸۵۲۵۸۹۶
۴۰۷ ۹۱۵۵۱۵۱۲۷۱ محسن كزازي مشهد-صیاد شیرازی نبش صیاد ۱۸ مجتمع صیاد واحد ۳ ۶۰۵۲۰۲۱–۶۰۱۷۹۸۳
۴۰۹ ۹۱۵۵۰۲۰۷۴۷ بهرام غفوريان تيماجي مشهد-نبش معلم ۱۴-بالای آتلیه باران -طبقه اول پلاک۳۱۲ ۳۶۰۸۷۱۴۴
۴۱۰ ۹۱۵۳۱۱۵۵۳۸ حميدرضا روانگرد مشهد -خيابان سناباد ۴۲ فرعي اول سمت چپ پلاك ۱۸۹ طبقه همكف (فعال نیست) ۸۴۳۵۴۰۷–۸۴۳۷۸۹۳
۴۱۱ ۹۱۵۳۵۸۹۸۲۸ احمد عليجاني نبش امامت ۱۹ روبروي شيريني سراي حاج خليفه يزدي – طبقه چهارم محضر ۱۳۱ واحد سمت راست ۳۶۰۹۵۴۶۵–
۴۱۴ ۹۱۵۵۱۴۸۳۷۳ حسن عبداله پور مشهد – بلوارخيام شمالي- خيام ۴۶/۴- بلوار شکری -شهیدشکری۴-پلاک۹۲ ۷۶۳۲۴۶۷–۷۶۳۲۴۶۷
۴۱۵ ۹۱۵۱۱۰۷۳۷۰ محمد شوقي طوسي خ سناباد – مقابل سناباد ۷ پلاك ۶۲ طبقه همكف ۸۴۳۲۱۴۶–۸۴۶۰۰۳۶
۴۱۶ ۹۱۵۵۰۰۹۸۹۲ كاظم مسكراني مشهد -بلوارفرهنگ به طرف خيابان صدف ۱۲ پلاك ۳۵ ۸۹۱۱۰۰۷–۸۹۱۱۰۰۸
۴۱۷ ۹۱۵۱۱۱۵۵۷۱ سعيد جمشيدي كريموي نبش دانشجو۱۳ ساختمان ۱۰۹ واحد ۲ ۳۸۹۳۸۲۱۷–۳۸۴۴۴۸۸۷
۴۱۸ ۹۱۵۳۱۵۶۵۹۳ خليل ژياني اصغرزاده مشهد- خيابان جلال آل احمد ۲ پلاک ۶۶ طبقه همکف واحد ۱ ۸۴۶۸۷۶۶–۸۴۶۸۷۶۶
۴۱۹ ۹۱۵۱۱۰۹۰۹۶ سيد جواد انور حسيني تقاطع بلوارفرهنگ با بلوار ايرج ميرزا پلاك ۱۱۱ طبقه سوم ۶۰۷۵۵۲۱–۶۰۷۵۵۲۱
۴۲۱ ۹۱۵۳۱۶۱۸۴۷ سيد محسن هاشمي نژاد تقاطع بلوارصياد شيرازي و بلوارپيروزي – جنب املاك معيني – ساختمان نما آلومينيوم طبقه اول ۳۸۶۵۷۷۰۴–۳۸۶۵۷۷۰۴
۴۲۲ ۹۱۵۳۰۸۶۵۵۱ مهدي عرفانيان رسول نيارابع مشهد- بین معلم ۴۳ و ۴۵ پلاک۶۵۳ طبقه همکف ۳۸۹۲۷۸۰۰
۴۲۴ ۹۱۵۵۱۵۱۴۹۸ مهدي مهدي زاده مشهد – بلوار سجاد طبقه اول پاساژ نگار طبقه اول واحد ۱۰۲ ۷۶۷۵۲۹۱– ۷۶۷۵۲۹۱
۴۲۵ ۹۱۵۵۱۱۳۹۹۰ فرزانه قندهاري فردوسي مشهد – بلوارملك آباد – خ فرهاد ۱۸ پلاك ۱۲۴ ۷۶۱۱۳۸۶–۷۶۳۲۲۶۳
۴۲۷ ۹۱۵۵۱۵۰۰۳۷ حبيب اله دوبرادران مشهد – بلوارشهيد فلاحي ۱۳ و ۱۵ پلاك ۳۹۳ طبقه اول ۵۲۳۱۰۴۰–۵۲۳۱۱۲۹
۴۲۸ ۹۱۵۱۱۰۱۴۳۷ شادي جواهر قلم مشهد- خ سلمان فارسي – نبش سلمان فارسي ۲ پلاک ۱۵۹ طقه اول ۸۴۴۶۳۴۴– ۸۴۴۶۳۴۴
۴۲۹ ۹۱۵۵۱۷۴۱۶۷ حسين رئيسيان زاده بلوار سازمان آب (شهيدصادقي) خيابان آپادانا – نبش آپادانا ۱۴ پلاك ۹۸ طبقه اول ۷۶۱۰۳۷۶–۷۶۱۰۳۷۶
۴۳۳ ۹۱۵۵۱۶۲۳۲۸ مهدي نداف ازغندي بلوار كلاهدوز -كلاهدوز ۱۱ ساختمان صدف واحد ۶ ۸۴۴۲۴۹۵–۸۴۴۲۴۹۵
۴۳۶ ۹۱۵۵۰۵۰۴۷۴ ذبيح الله يزدان پناه مشهد- بین دستغیب ۳۵ و۳۷ ساختمان ۴۴۴ طبقه اول- واحد۱ ۳۸۹۰۲۳۴۴
۴۳۷ ۹۱۵۱۱۰۹۹۶۹ هادي اباذري طرقبه طرقبه – خيابان صاحب الزمان – ساختمان اوقاف طبقه اول ۳۴۲۲۴۴۱۴
۴۳۹ ۹۱۵۵۱۴۰۶۵۵ مجيد لگزيان مشهد- ميدان استقلال – استقلال ۳ نبش چهار راه اول سمت چپ پلاك ۱/۷۲ طبقه همكف ۶۰۶۸۶۸۱–۶۰۶۸۶۸۱
۴۴۰ ۹۱۵۳۰۱۸۲۱۷ محمد باقر اژدر مشهد- خیابان سناباد-نبش شهریار-پلاک۵۴ طبقه دوم ۳۸۴۳۷۳۴۹
۴۴۱ ۹۱۵۳۱۷۸۵۷۶ آرش جوادي مشهد- بلوار سازمان آب نبش شهيد اسفندياني ۴ پلاک ۱۴۹ ۳۸۶۵۶۰۰۳–۳۸۶۵۶۰۰۳
۴۴۲ ۹۱۵۵۰۵۸۹۹۵ مرتضي وفائي حسيني بلوار فرامرز عباسي بين فرامرز ۱۴ و ۱۶ پلاك ۱۱۰/۱ ۳۶۰۴۴۴۹۴–۳۶۰۴۴۴۹۴
۴۴۳ ۹۱۵۳۱۴۱۲۲۹ رضا حسين زاده مشهد -بلوار لادن- بین لادن ۳۵ و ۳۷ پلاک۱۰ ۳۵۰۲۷۷۶۱
۴۴۴ ۹۱۵۵۱۵۵۹۰۹ ناصر شهلايي مشهد- بلوار حافظ-نبش حافظ۲۴-پلاک۵۲ طبقه۴ ۳۸۹۲۸۷۵۵–۳۸۹۲۸۷۵۵
۴۴۵ ۹۱۵۳۱۷۸۷۴۵ مسعود افخمي گلي مشهد- بلوار فرهنگ تقاطع فرهنگ و سید رضی پلاک۶۶ طبقه دوم ۳۶۰۵۳۸۴۲–۳۶۰۵۳۸۴۲
۴۴۶ ۹۱۵۳۰۰۶۸۶۶ مصطفي نثاري اشك زري بلوار آب و برق خ شهيد فكوري ۱ – لاله ۱۰ پلاك ۵۴ ۸۶۷۰۵۴۲–
۴۴۷ ۹۱۵۳۱۵۰۶۳۰ سيد حميد سلامتي مشهد – بلوارفرهنگ – بين فرهنگ ۱۴ و ۱۶ پلاك۲۲۴ ۶۰۶۴۲۸۰–۶۰۶۴۲۸۰
۴۴۸ ۹۱۵۵۱۲۰۳۲۲ غلامرضا صحافي مشهد – بلواركوثر بين كوثر ۷ و ۹ پلاك ۶۹ طبقه همکف ۸۸۱۱۴۴۴–۸۸۱۱۴۴۴
۴۵۰ ۹۱۵۱۱۶۳۹۳۵ علي رضا معتمد زاده مشهد- قدس۱۹ پلاک۷۸-طبقه همکف ۳۷۶۱۰۶۲۵–۳۷۶۷۰۶۷۹
۴۵۱ ۹۱۵۱۱۰۶۱۰۲ عباس رودسرابي مشهد- نبش پیروزی۵۰/۱-پلاک۱۱۸-طبقه اول ۸۶۵۱۴۶۰–۸۶۵۱۴۶۱
۴۵۴ ۹۱۵۳۱۳۶۸۷۱ حسن رزاقيان مشهد – خيابان پاسداران ۳/۱ طبقه فوقاني بانك ملي واحد ۱۱۲ ۲۲۳۰۸۵۳–۲۲۳۰۸۵۳
۴۵۶ ۹۱۵۳۱۳۴۸۸۰ بهنام كچرانلوئي مشهد-بلوارمعلم – معلم ۷۱ نبش خيابان ستاري ۲۲ مجتمع صدرا طبقه ۴ واحد ۱۰ ۳۸۹۰۶۳۶۰
۴۵۷ ۹۱۵۵۰۲۲۹۸۲ مهدي روحاني مشهدي شهرك گلبهار – خيابان بهار – بلوارچهارباغ مجتمع زيتون طبقه اول ۸۳۲۵۴۴۵- ۰۵۱۲–۸۳۲۵۴۴۵- ۰۵۱۲
۴۵۸ ۹۱۵۵۱۵۷۹۵۳ سمانه سادات رضوي بلوار دانشجو – دانشجو ۲۳ پلاك ۵۶۴ طبقه همكف ۸۹۲۸۱۵۲–۸۹۲۸۱۵۲
۴۵۹ ۹۱۵۵۱۴۱۹۷۶ بهروز پيراسته مشهد – بلواركوثر – نبش كوثر ۷ پلاك ۵۳ ۸۸۳۸۶۲۸–۸۸۳۸۶۲۸
۴۶۰ ۹۱۵۵۰۸۹۷۶۵ مجید موحدی زاده مشهد- سید رضی ۱۴-بعد از ۴راه اول-پلاک۲۸۵ طبقه اول ۳۶۰۹۹۰۱۱
۴۶۱ ۹۱۵۵۲۲۹۹۲۰ علي اصغر حاجي پور مشهد بلوار مصلي مصلي ۳۱ بين محمد آباد ۱۱ و ۱۳ پلاك ۲۲۱ ۳۳۶۵۷۵۲۲–۳۳۶۵۷۵۲۲
۴۶۴ ۹۱۵۳۱۴۹۴۲۲ حميد کوثري خ هاشميه ۶ پلاك ۲۳ طبقه زيرزمين ۸۸۱۱۳۲۱–۸۸۲۵۸۹۲
۴۶۷ ۹۱۵۵۲۵۵۰۸۰ حميد فروزان مهر مشهد-بلوار فلاحی بین فلاحی ۲۶و ۲۸ داخل فاز تجاری پلاک ۷۵ ۳۵۲۳۰۶۳۴-۳۵۲۲۲۶۲۹
۴۶۸ ۹۱۵۱۱۱۸۹۳۸ محمد قاسمي خرم مشهد-چهارراه برق طلاب نرسیده به مفتح ۱ پلاک ۱۹ ۳۲۷۰۹۱۶۹
۴۶۹ ۹۱۵۵۱۵۳۲۳۴ جواد عدالتيان شالي مشهد- بلوار ارشاد-نبش پيام ۱۲-پلاک ۱۹ ۸۴۴۹۰۰۴–۸۴۴۹۰۰۴
۴۷۱ ۹۱۵۱۱۴۵۲۹۷ رسول محمودي مشهد-امامت۳۰-پلاک۶ ۳۶۰۹۴۳۳۹
۴۷۲ ۹۱۵۱۱۵۷۵۲۸ سيد محمدرضا نور مشهد – احمدآباد – خ بخارايي – بين بخارايي ۲۰ و ۲۲ پلاك ۱۱۰ طبقه همكف ۸۴۱۰۶۳۳–۸۴۱۰۶۳۳
۴۷۴ ۹۱۵۳۱۴۴۹۲۴ حسين طلوعي مشهد-بلوار معلم- نبش سیر رضی – پلاک۴۱۸-طبقه فوقانی ساعت نگین ۶۰۷۶۳۶۶–۶۰۷۶۳۶۶
۴۷۵ ۹۱۵۱۱۳۱۷۶۲ شهرام مولوي خيابان خيام شمالي – ساختمان مرواريد طبقه سوم واحد ۳۰۹(دفتر منحل شده) ۷۵۱۴۰۸۳–۷۵۱۴۰۸۳
۴۷۷ ۹۱۵۳۱۰۰۵۹۹ رامين رستگار ثاني بلوارسجاد – روبروي ساختمان ميلاد پلاك ۶۸ واحد ۵ (غیرفعال) ۲- ۷۱۶۴۷۵۰۰–۷۶۵۰۶۸۰
۴۷۸ ۹۱۵۱۱۱۰۷۵۹ شاهپور اورعي زارع مشهد – بلوارخيام – بين خيام ۱۱ و ۱۳ پلاك ۴۷/۱طبقه همكف ۷۶۳۸۶۰۹–۷۶۳۸۶۰۹
۴۸۰ ۹۱۵۳۱۷۹۱۲۳ مير ذبيح الله يگانگي خ صياد شيرازي ۱۹/۱ پلاك ۱۰ سابق و پلاك ۳۰ جديد واحد يك ۸۴۵۵۴۷۲–۸۴۵۵۴۷۲
۴۸۱ ۹۱۵۳۱۴۸۷۸۹ سيد محمد لرستاني مشهد – بلوار بعثت حد فاصل ناصر خسرو و ابوذر غفاري پلاك ۱۷۱ طبقه ۱- ۳۸۴۶۰۵۰۷–۳۸۴۶۰۵۰۷
۴۸۲ ۹۱۵۵۲۳۵۸۸۰ محمود عدالتيان البرزي بلوارمعلم – بين معلم ۶۸ و ۷۰ حاشيه خيابان پلاك ۳۶ ۸۹۰۵۵۱۷–۸۹۰۵۵۱۷
۴۸۳ ۹۱۵۵۱۲۸۷۵۹ عليرضا فيضي مشهد – بلواردانشجو – نبش دانشجو ۱۷ ساختمان كيميا طبقه دوم واحد ۶ ۸۹۳۸۵۹۲–۸۹۳۸۵۹۲
۴۸۵ ۹۱۵۱۰۷۰۵۲۰ سعید یوسفی کاخکی مشهد قاسم آباد – بلوار استادیوسفی- نبش استاد یوسفی ۱۸ ۳۶۶۳۲۸۶۰
۴۸۷ ۹۱۵۱۵۸۲۶۹۲ منصور قلعه نويي بلوار كوثر شمالي، كوثر شمالي ۲۴ فرعي اول سمت چپ پلاك۲ طبقه دوم ۳۸۸۱۶۶۲۸–۳۸۸۱۶۶۲۸
۴۸۸ ۹۱۵۱۱۰۷۳۴۷ غلامرضا شيباني مشهد – خيابان راهنمايي ۹ پلاك ۱۴ طبقه همکف ۸۴۰۷۷۴۲–۸۴۴۷۲۶۵
۴۹۱ ۹۱۵۵۱۶۱۳۲۴ حميد مهدويان دلاوري مشهد – بلوار فرامرز عباسي – فرامرز عباسي ۴۱ ساختمان ۱۱۰ طبقه دوم واحد۴ ۵۲۴۵۷۴۸–۵۲۴۵۷۴۸
۴۹۲ ۹۱۵۱۱۱۳۹۱۸ محمدرضا بصيري بايگي مشهد – دکتر حسابی حسابی۳۲-حسابی۳۲/۲۰پلاک۱۱ ۳۶۲۱۱۸۷۱
۴۹۳ ۹۱۵۵۱۰۲۳۶۵ بابك محمديون مشهد – بلوارمجد ۷ پلاك ۲۲ طبقه زيرزمين ۷۲۳۶۴۹۸–۷۲۹۹۴۳۶
۴۹۶ ۹۱۵۳۱۴۰۲۷۲ هادي طالبيان مشهد – بلواردانش آموز- بين دانش آموز ۱۹ و چهارراه دانش آموز پلاك ۱۸۷ طبقه اول ۶۰۷۱۵۷۷–۶۰۷۱۵۷۷
۴۹۷ ۹۱۵۵۱۴۵۳۸۱ كمال برزگر بفروئي مشهد- خیام ۱۰- کوچه زنبق- بقه فوقانی کافی شاپ گلدون ۳۷۶۶۰۱۳۵
۴۹۸ ۹۱۵۵۰۳۰۷۰۴ وحيد نژاد سيفي مشهد – موسوی قوچانی ۱۱-پللاک۱۱- پایین ترین زنگ ۳۷۲۳۷۱۷۰
۵۰۰ ۹۱۵۶۲۰۴۲۶۶ علی محمدیان بلوار پیروزی بین پیروزی ۴و۶-پلاک۱۶۰ ۳۸۷۶۵۵۰۰
۵۰۱ ۹۱۵۵۱۳۷۹۰۲ داود احمدي قطبي مشهد – بلوارسازمان آب – خ شهيدصادقي ۱۹ مجتمع تابان طبقه دوم واحد ۱۰ ۳۷۲۸۹۳۴۱–۳۷۲۸۹۳۴۱
۵۰۲ ۹۱۵۳۰۶۹۸۲۴ محسن بينا باجي مشهد- نبش امامت ۴۳- پلاک۸۶ ۶۱۱۱۲۹۳
۵۰۳ ۹۱۵۳۱۱۲۷۸۷ سید محمد جلال باقریان مشهد- بین نوربخش ۷ و ۹ پلاک۵۰ ۳۷۶۸۸۸۲۵
۵۰۴ ۹۱۵۱۱۱۰۵۶۰ مجيد رضا رئيسي جنب شهرداری منطقه ۱ طبقه بالا ۳۷۶۱۴۳۳۸–۳۷۶۱۴۳۳۸
۵۰۵ ۹۱۵۱۱۰۵۱۴۳ محسن زماني معلم ۱۸ عدل۱۷-پلاک۲۴۰/۲ ۳۶۰۵۱۹۹۲–۳۶۰۵۱۹۹۲
۵۰۸ ۹۱۵۳۱۵۵۷۱۷ محمدعلي مزروعي مشهد – بلوار الهیه- میدان ولی عصر-پاساژ مروارید شرق- واحد ۴ ۳۵۲۵۴۳۳۹-۳۵۲۵۵۷۹۸
۵۱۱ ۹۱۹۰۰۶۶۳۰۰ مجتبي نوائيان مشهد – بلواروكيل آباد بين وكيل آباد ۱۸ و ۲۰ پلاك ۴۰۰ ۳۸۶۹۳۲۹۲–۳۸۶۹۳۲۹۲
۵۱۲ ۹۱۵۳۵۸۵۳۰۴ سيد كاظم حسيني وکيل آباد – ۳۴ چراغچي ۵ پلاک ۱۵ طبقه همکف ۸۷۹۳۱۶۴–۳۸۶۸۰۴۵۷
۵۱۳ ۹۱۵۳۲۱۵۳۷۷ اميدرضا محمد قلي زاده گوجه مشهد- بلوار سجاد بين بهار برزگمهر بازار زمرد طبقه اول واحد ۴ ۳۷۶۱۲۶۲۶–۳۷۶۱۲۶۲۶
۵۱۴ ۹۱۵۱۱۰۸۸۳۰ امير اسماعيلي شايه چهارراه فرامرزعباسي خيابان ابن سيناي غربي پلاك ۲۷۹ طبقه منهاي يك جنوبي ۶۰۳۸۵۹۵–۶۰۳۸۵۹۶
۵۱۵ ۹۱۵۱۱۵۱۴۰۵ ابوالقاسم فقيه نيا ترشيزي بلوار سجاد نبش بهارستان ۲ مجتمع تجاري بهار طبقه سوم ۷۶۳۸۵۴۷–۷۶۸۸۵۴۷
۵۱۶ ۹۱۵۵۱۲۱۹۳۷ دانيال فراشائي بلوار ارشاد- ارشاد۹-خیابان نوربخش-نوربخش۱۷ پلاک ۶۰ ۷۶۶۵۹۵۶–۷۶۶۵۹۵۷
۵۱۷ ۹۱۵۱۱۴۵۸۷۶ عبدالمجيد رفائي افشار قزلباش مشهد – خيابان خيام جنوبي ۱۰ گلايل ۴ پلاك ۳۰ طبقه سوم واحد۶ ۷۶۶۶۹۵۸–۷۶۶۶۹۵۸
۵۱۸ ۹۱۵۸۲۱۵۰۸۹ علي صولتي مشهد- تقاطع ابوذر و بعثت- پلاک۱۹۰ ۳۶۶۳۹۳۴۸
۵۱۹ ۹۱۲۳۳۰۳۲۵۳ احمدرضا روحاني ميدان امام خميني-ابتداي خيابان شهيد فياض بخش پلاک ۱۱ ۷۶۶۴۷۴۳–۷۶۱۵۹۷۰
۵۲۱ ۹۱۵۵۱۵۴۹۵۵ محمد بخشي مشهد- خيابان صدر-صدر۴۴ كوچه تهراني پلاك ۷۷ ۷۶۸۳۸۴۱–۷۶۸۳۸۴۱
۵۲۲ ۹۱۵۱۱۶۰۳۳۳ مرتضي لطيفيان مشهد – خيابان سناباد ۱۵ طاهري ۱۲ پلاک ۱۸۹ واحد ۴ ۸۴۵۱۶۷۱–۳۸۴۳۳۲۵۰
۵۲۳ ۹۱۵۵۰۱۹۴۰۵ عليرضا بني فاطمه مشهد – بلوارسيد رضي، نبش سيد رضي ۲۴ پلاك ۲۵۶ طبقه سوم ۳۶۰۷۷۷۰۰–۳۶۰۷۷۷۰۰
۵۲۴ ۹۱۵۱۱۰۷۲۸۹ مجتبي کاظمیان مقدم بلوار کوثر کوثر ۱پلاک ۱۷ ۳۶۰۷۵۲۱۱
۵۲۵ ۹۱۵۳۱۱۲۶۵۴ محمد حسين مشكوت رضوي مشهد-احمدآباد۱۹- نبش بخارایی۱۰-پلاک۶۰ ۳۸۴۵۴۵۰۷
۵۲۶ ۹۱۵۳۱۵۹۷۰۶ علي چوبين بلوار موسوی قوچانی-موسوی قوچانی۱۱-پلاک۳۳ ۳۷۶۴۲۳۳۰–۳۷۶۴۲۳۳۱
۵۲۷ ۹۱۵۱۱۳۵۹۰۳ سيد مهدي كاظميان تربقان بین فرهنگ ۴۱و۴۳ پلاک ۳۳ ۳۸۹۲۸۷۵۵-۳۸۶۴۷۰۴۲
۵۲۸ ۹۱۵۳۱۷۹۰۵۳ محمد اسحاق زاده تربتي مشهد بین وکیل آباد ۳۵ و ۳۷ پلاک۸۲۹ ۳۸۹۲۹۵۹۰
۵۲۹ ۹۱۵۵۱۸۵۶۷۶ جواد هاشمي عطار معلم ۵۳-قائم مقام۳۲-پلاک۱۲ ۳۶۰۵۰۴۶۹
۵۳۰ ۹۱۵۹۱۶۳۱۳۵ خبوشانی مشهد – رضاشهر-انوری ۳-پلاک ۴۸واحد ۳(۰۹۱۵۳۰۳۱۵۶۹مهندس نادمی وکیل دفتر) ۳۸۷۶۹۱۶۴
۵۳۱ ۹۱۵۵۱۴۹۹۶۷ حسينعلي رضوي ناظر مشهد- بلوار خیام شمالی- بین خیابان هدایت و عقیقی- مقابل پل عابر پیاده- مجموعه خیام ساختمان ۶۳ طبقه دوم واحد۴ ۳۷۵۲۴۸۳۸–۳۷۵۲۴۸۳۸
۵۳۳ ۹۱۵۵۰۵۷۳۷۶ امين الله تقي زاده مشهد – بلوار كلاهدوز بين كلاهدوز ۱۴و ۱۶ پلاک۸۴ ۳۸۴۰۴۳۵۲
۵۳۴ ۹۱۵۱۰۱۴۹۶۵ علي يوسفي مشهد – اقدسیه ۲۴-ساختمان اقدسیه ۲-طبقه اول-واحد۱۰۲ ۳۸۹۱۵۰۷۸–۳۸۹۱۵۰۷۸
۵۳۵ ۹۱۵۳۷۲۲۰۰۳ ابوالفضل عباسي قلعه نو مشهد – بلوارپيروزي ، بين چهارراه كوثر و ميدان حر روبروي سينما پيروزي پلاك ۱۶۰ ۸۸۴۴۰۵۵–۸۸۴۴۰۵۵
۵۳۶ ۹۱۵۳۱۰۱۰۶۷ احسان حسن پور دربان مشهد- بلوارامامت – امامت ۴۸- پلاک۵۷- طبقه اول ۳۶۰۸۸۲۹۸
۵۳۷ ۹۱۵۵۱۰۹۰۱۶ محمد هاشمی مشهد – ۳۸۹۱۰۵۹۳
۵۳۸ ۹۱۵۶۲۲۷۶۳۲ حسين موسوي محولاتي مشهد- فلسطين ۹ نبش چهارراه اول پلاک ۶۳ ۶۰۸۸۴۰۹–۳۶۰۸۸۴۰۹
۵۳۹ ۹۱۵۵۱۲۲۸۲۵ فرهاد رضائي مشهد – بلواراستقلال – بين استقلال ۸ و ۱۰ پلاك ۳۲ طبقه همكف ۳۶۰۸۹۱۰۴
۵۴۰ ۹۱۵۳۱۶۳۵۰۴ محمد مبرا مشهد- بلوارسجاد – بين ياسمن وگلريز پلاك ۴۸ طبقه دوم واحد ۴ ۷۶۱۱۹۰۴–۷۶۱۱۹۰۴
۵۴۱ ۹۱۵۳۰۴۸۶۴۸ طيبه زارع جماب مشهد – نبش فرهنگ ۴۲/۳ روبروی شهرداری منطقه ۱۱- پلاک ۸ ۳۸۹۱۰۵۲۰-۳۸۹۴۶۲۳۹
۵۴۳ ۹۱۵۱۱۰۱۷۴۴ محمدعلي سهرابي مشهد- بلوارمعلم – خ شهد ستاري نبش ستاري ۲۲ پلاك ۲ طبقه ۴ واحد ۹ ۸۹۰۶۳۴۹–۸۹۰۶۳۴۹
۵۴۴ ۹۱۰۵۰۰۳۹۱۳ امیر کریمی بلوار اندیشه بین اندیشه ۲۳ و ۲۵ ۳۶۶۷۶۳۹۲
۵۴۵ ۹۱۵۱۵۸۹۶۹۴ احمد برات زاده خمارتاش بین هفت تیر۱۱و ۱۳ -داخل درمانگاه کسری-طبقه۴ واحد۴۳ ۳۸۹۳۳۴۲۰
۵۴۷ ۹۱۵۳۰۰۳۹۵۶ مجتبي چرمگي عمراني مشهد- بلوارفرهنگ – بين فرهنگ ۳۴ و ميدان دانشجو پلاك ۲۸ طبقه همكف ۸۶۹۱۱۷۱–۸۶۹۱۱۷۱
۵۴۸ ۹۱۵۵۱۶۱۷۰۶ سيد آيت الله هاشمي نسب مشهد- بلوارملك آباد- خيابان قدس – نبش قدس ۲۳ پلاك ۷۸ ۷۶۷۳۲۹۸–۷۶۷۳۲۹۸
۵۴۹ ۹۱۵۸۲۷۴۹۸۹ سيد علي لرستاني الهیه-محمدیه ۱۰/۳ پاساژ یاس پلاک ۵ ۳۸۸۳۲۷۱۸
۵۵۰ ۹۱۵۵۱۵۳۳۹۰ بهاره حدادي مشهد- قاسم آباد – بلواراديب – نبش اديب ۲۲ مجتمع تجاري اديب طبقه سوم واحد ۴۰۸ ۶۶۲۵۰۷۰–۶۶۲۵۰۷۰
۵۵۱ ۹۱۵۳۱۷۹۰۹۵ مسعود اسدالهي خيبري مشهد- بلوار مجد- برج sw34 -طبقه 4- واحد 408
۵۵۴ ۹۱۵۵۰۲۰۷۶۱ محمدرضا علوي مقدم مشهد- بلوارخيام خيام ۲۰ پلاك ۶۳ طبقه دوم (منحل شده) ۳۷۶۲۲۳۹۱–۳۷۶۲۲۳۹۱
۵۵۶ ۹۳۷۶۵۴۷۷۷۵ بهروز شاهي مشهد- بلوارسازمان آب – مجتمع تابان طبقه سوم واحد ۲۶ (منحل شده) ۷۲۸۹۳۴۱–۷۲۸۹۳۴۱
۵۵۷ ۹۱۵۳۲۴۲۲۹۲ مهدی ذاكرالحسيني مشهد- ابتدای دستغیب ۳۷- جنب بانک صادرات ساختمان ۵۵۵- طبقه اول-واحد شمالی ۳۷۶۰۶۶۰۶
۵۵۸ ۹۱۵۵۲۱۲۵۵۱ جواد بهروزيان راد مشهد – خ مطهري شمالي – نبش چهارراه هدايت پلاك ۱۰۰۳ طبقه اول ۷۳۳۶۴۰۱–۷۳۳۶۴۰۱
۵۵۹ ۹۱۵۱۱۰۳۷۱۷ جواد ذوالفقاري مشهد- شهر گلبهار – خيابان چهارباغ مجتمع زيتون طبقه اول واحد ۲ ۸۳۲۵۰۰۳–۸۳۲۵۰۰۳
۵۶۰ ۹۱۵۹۰۰۲۷۹۹ مجيد توكلي عراقي چهارراه ششصد دستگاه مقابل روزنامه خراسان پلاک۱۶۹ ۳۷۲۳۷۹۱۲
۵۶۱ ۹۱۵۵۰۱۷۰۰۸ عليرضا ترقي مشهد- خ پاسداران – بين پاسداران ۴ و ۴/۱ پلاك ۴۸ ۶۰۵۷۹۳۸–۶۰۵۷۹۳۸-۰۹۱۵۵۱۷۹۵۹۱
۵۶۳ ۹۱۵۵۱۰۷۷۵۰ داريوش طلايي مشهد – بلوارفرهنگ – فرهنگ ۳۰ پلاك ۴۵ اول ۷۶۸۵۷۹۲–۷۶۸۵۷۹۲
۵۶۴ ۹۱۵۱۱۵۹۹۸۳ كيوان بينا بلوار ملک آباد-نبش بزرگمهر-پلاک۱ ۸۸۱۶۹۶۲–۸۸۱۶۹۶۲
۵۶۵ ۹۱۵۵۱۲۲۲۱۳ حميد رضا محمدي نيكپور مشهد – بلوارمعلم – نبش معلم ۵۰ قطعه دوم ساختمان سيماي شهر طبقه اول واحد۳ (منحل شده) ۸۹۱۱۲۰۶–۸۹۱۱۲۰۶
۵۶۷ ۹۱۵۵۱۵۰۶۱۶ هادي فيض الله زاده مشهد- بلوارصياد شيرازي ۵۷ پلاك ۵۸ طبقه همكف واحد يك ۸۶۴۳۴۳۲–۸۶۴۳۴۳۲
۵۶۸ ۹۱۵۵۰۹۵۰۹۵ عليرضا جعفري مشهد – قاسم آباد- بلوارادیب ادیب ۶ پلاک ۳۴ طبقه -۱ (فقط ۱عضو دارد) ۳۶۶۱۷۴۶۸-۳۶۶۴۳۰۴۷
۵۶۹ ۹۱۵۵۰۲۱۸۷۵ رضا سعيدي فارغ التحیلان۱۲-پلاک۱۸(غیرفعال) ۳۵۰۹۰۲۹۱
۵۷۰ ۹۱۵۵۰۸۰۵۲۹ روح الله رجائيان بلوار جمهوری اسلامی-بین پروین اعتصامی۲۰و۲۲-سمت چپ -روبروی شهرداری منطقه۷ ۳۳۴۹۲۰۱۸
۵۷۱ ۹۱۵۳۱۰۵۴۹۸ رضا گندمي حصار مشهد – بلوار وکیل آباد-صدف ۶- روبروی دبستان صدف پلاک ۱۸۴ طبقه اول ۳۸۹۴۶۷۲۶
۵۷۳ ۹۱۵۳۰۱۱۳۸۱ جواد كاشف قربان پور مشهد – بلوار پيروزي نبش پيروزي ۲ پلاك۶۶ (منحل شده) ۳۸۷۶۵۶۲۴–۳۸۷۶۵۶۲۴
۵۷۵ ۹۱۵۵۱۱۲۰۷۴ حميدرضا ضيائي مشهد – خيابان راهنمايي ۳ پلاك ۲۱ طبقه زيرزمين ۸۴۴۹۳۱۷–۸۴۴۹۳۱۷
۵۷۶ ۹۱۵۵۱۲۸۲۵۴ مجتبي طالقاني(شماره اشتباه) مشهد- بلواربعثت – بين خيابان رضا و طالقاني پلاک ۳۸ طبقه همکف ۸۴۶۳۰۸۴–۸۴۶۳۰۸۴
۵۷۷ ۹۱۵۱۱۱۷۷۵۱ مجيد ايزد پناه مشهد – بلوارهاشميه – هاشميه ۷۵ پلاك ۳۲ طبقه اول ۸۸۴۶۵۶۲–۸۸۴۶۵۶۲
۵۷۹ ۹۱۵۵۰۷۴۲۹۹ سيد محمد بهروز مشهد – بلوارسيدرضي ۲۸ -پلاک۲۶۷ -طبقه ۱ (منحل شده) ۶۰۶۲۳۵۹–۶۰۶۲۳۵۹
۵۸۰ ۹۱۵۳۱۳۷۴۹۲ ايمان عبدالهي مشهد -معلم ۶۶-شریف ۱۱-پلاک۱۵ ۳۸۶۸۵۸۹۷-۰۹۱۵۵۲۰۸۱۹۶
۵۸۱ ۹۱۵۳۰۶۷۵۶۷ محمد علي صلاتي مشهد- بلوارپيروزي – نبش پيروزي ۷۴ پلاك ۶۶ ۳۸۹۰۹۵۴۶–۳۸۹۰۹۵۴۶
۵۸۲ ۹۱۵۳۰۹۳۰۳۹ سيد صادق كوشا زاده مشهد – بلوار موسوی قوچانی- موسوی قوچانی ۱۶- جنب باشگاه پلاک ۱۴۹ ۳۷۱۱۰۷۷۰
۵۸۳ ۹۱۵۵۰۲۵۵۴۰ انوشه ژاله پور ميانج مشهد – روبروی مسکن و شهرسازی-جنب بانک کشاورزی-پشت ایستگاه ۷۶۵۲۱۵۷–۷۶۵۲۱۵۷
۵۸۴ ۹۱۵۵۱۸۷۸۳۵ نفيسه حسن زاده طلاساز مشهد – بلوارفردوسي – بين تقاطع بهار و ميدان جانباز پلاك ۳۶۰ طبقه ۱- ۷۶۵۶۴۵۵–۷۶۵۶۴۵۵
۵۸۶ ۹۱۵۵۲۱۳۸۶۵ علي محمد توكليان مشهد – بين ابوطالب ۶۸ و ۷۰ پلاك ۲۸ ۷۵۷۸۷۳۷–۷۵۷۸۷۳۷
۵۸۷ ۹۱۲۵۹۳۳۴۲۴ سيد عليرضا جوريمي مصلی-مقابل شهرداری منطقه۶ (دفتر دیگری ثبت کردن) ۸۴۶۱۳۰۸–۸۴۶۱۳۰۸
۵۸۸ ۹۱۵۵۰۸۵۳۰۷ آناهيتا زنده دلان ميدان هاشميه -بين پيروزي ۳۷-۳۵ -پلاک ۲۸۱-طبقه ۲-واحد ۴ ۸۸۲۸۲۰۱–۸۸۲۸۲۰۱
۵۸۹ ۹۱۵۱۲۵۴۰۶۰ سيد مجيد فرجامي مشهد – بلوارفرهنگ ۲۰ كوچه سوم سمت چپ پلاك ۲۵۲ ۶۰۱۴۰۶۰–۶۰۱۴۰۶۰
۵۹۱ ۹۱۵۱۱۰۴۲۴۵ پيمان پور نقشبند مشهد – بلوارمعلم – حاشيه ميدان معلم پلاك ۱۶۳ ۶۰۵۴۵۷۷–۶۰۹۸۰۵۹
۵۹۲ ۹۱۵۱۱۰۷۵۱۲ جواد ظريف آهو بره بلوار معلم -۱۸ پلاک ۶۵/۱ ۳۶۰۳۸۹۶۱–
۵۹۳ ۹۱۵۵۲۴۰۰۶۵ علیرضا صحرا گرد سهل آباد بلوار توس – توس يك كوچه طالبي ۱۲ پلاك ۵۹۳ ۳۷۶۰۵۶۴۸
۵۹۴ ۹۱۵۵۱۳۹۵۹۸ رضا عبادى رضا شهر بلوار رضوي نبش رضوي ۴۱ پلاک ۱۱۷ واحد ۷ ۸۷۸۳۸۹۴–۸۷۶۲۲۵۲
۵۹۵ ۹۱۵۵۱۵۳۲۴۵ محمد هادي حسيني ابريشمي هاشميه ۶۲ خيابان فراز مقابل فراز ۱۲ طبقه منفی یک – فاز تجاری ۳۸۸۴۶۴۱۲–
۵۹۶ ۹۱۵۱۸۱۱۴۵۷ علي هاشمي سالانقوچ خيابان بهار چهار راه لشگر جنب بانک تجارت مجتمع آسيا ط ۲ ۳۸۵۳۳۶۵۹–
۵۹۷ ۹۳۵۲۲۲۲۸۷۶ علي اكبري داغي بلوار فرهنگ ۳۶ و ۳۸ پلاک ۳۶ ط اول (در حال انحلال) ۸۶۸۱۰۰۵–
۵۹۸ ۹۱۵۵۱۵۵۶۰۱ هادی مهمانکیش چهارراه ارشاد- ارشاد ۹- بین نوربخش۷و ۹ پلاک۵۰ ۳۷۶۸۸۸۲۵
۵۹۹ ۹۱۵۱۱۳۱۶۳۴ محمد نيلي ثاني فرهاد۱۳-پلاک۲۶ ۵۰۲۶۷۷۰–
۶۰۰ ۹۱۵۵۰۲۳۱۲۶ مسعود جاجويي مقدم خیابان قائم-نرسیده به تقاطع کفایی-پلاک۴.۶۸ طبقه همکف
۶۰۱ ۹۱۵۱۱۱۵۸۸۹ محمدجواد اقبال احمد اباد – ناصرخسرو۷پلاک۱۹.۷
۶۰۲ ۹۱۵۱۱۰۷۴۳۹ مهدي اديبيان نوفل بين نوفل ۲۴و۲۶ پلاک ۲۳۴ و ۱ ۳۸۷۸۰۳۲۰–
۶۰۴ ۹۳۷۹۳۴۰۰۹۵ مصطفي رحماني ايرج وکیل آباد ۲۵-بین شیخ مفید ۲ و ۴ پلاک ۱۰/۱ واحد ۳ ۳۶۰۱۴۴۶۸
۶۰۵ ۹۱۵۳۱۷۲۸۸۰ فرهاد تفريشي ميدان راهنمايي ابتداي بلوار شهيد صادقي دست راست پلاک ۷ و ۹ ۳۷۲۶۸۳۴۱-۳۷۲۶۸۳۲۱
۶۰۶ ۹۱۵۱۱۴۰۶۷۰ محمد رضا آغ قلعه فرهاد ۱۸ پلاک ۱۲۶ ۳۷۶۵۴۷۲۲–۳۷۶۵۴۷۲۲
۶۰۷ ۹۱۵۵۲۵۱۶۱۴ محسن امدادي فرد قاسم آباد- بین اندیشه ۲۴ و۲۶- جنب املاک صداقت (منحل شده) ۳۶۶۱۰۰۶۴۲
۶۰۸ ۹۱۵۱۱۵۲۶۴۸ مجتبي وطني وکيل اباد – صدف ۶/۱-نبش فرهنگ ۴۲/۱ پلاک ۱۴ ۳۸۹۱۹۵۶۶–۳۸۹۰۱۰۱۱
۶۰۹ ۹۱۵۳۱۳۳۳۸۷ سید هدايت قوام مشهدبلوار فلسطين فلسطين ۶ پلاک ۳ واحد ۵ ۳۷۶۲۸۱۷۹
۶۱۰ ۹۱۵۵۱۴۳۵۸۵ وحيد رفاهي نبش فرامرز عباسي ۱۴ پلاک ۵۰ ط همکف ۳۶۰۹۳۱۰۵–۳۶۰۹۳۱۰۵
۶۱۱ ۹۱۵۵۰۲۸۰۴۴ پوريا خياباني بین چهارراه خیام و میدان فردوسی روبروی آپارتمان های مرتفع ۳۷۶۵۴۸۶۷–۳۷۴۵۴۸۶۷
۶۱۲ ۹۱۵۵۱۰۰۳۸۶ وحيد خورشيدي احمد اباد – پاستور – تقاطع ابومسلم طبقه فوقاني – بانک صادرات واحد ۷ ۳۸۴۳۵۰۳۲–
۶۱۳ ۹۱۵۱۱۵۰۷۵۷ رضا ظفر جعفر زاده مشهد- بلوار توس- توس۴۲- پلاک۲۰ ۹۱۵۵۱۲۰۶۲۶
۶۱۴ ۹۱۵۳۱۰۰۱۹۷ جواد دانشور حسيني احمد آباد – نبش قائم ۱۳ پلاک ۴۶ ۳۸۴۱۸۶۳۷–
۶۱۵ ۹۱۵۳۱۳۷۱۳۴ عليرضا نجاران طوسي بلوار دستغیب -فرهاد ۲۵ -پلاک۱۶۵-طبقه اول- ۳۷۶۵۸۷۵۶
۶۱۶ ۹۱۵۵۱۶۴۳۰۵ سيد مجتبي هژبر الساداتي خيابان سناباد – سناباد ۵۲ – کوچه اول سمت چپ پلاک ۱۵ فعال نیست) ۳۸۴۷۲۶۶۷–
۶۱۸ ۹۱۵۱۰۳۰۷۰۹ محمد عظیم آرمین بلوار سجاد بهارستان ۱۸ ابن سینای ۱۴مینایی ۵ پ۱۸ ۳۷۶۱۲۳۳۳
۶۱۹ ۹۱۵۵۰۶۴۲۴۶ سيد امين كارگر چهار راه لشکر به سمت ميدان ده دي مجتمع آسيا طبقه اول واحد ۱۰۴ ۳۸۵۳۳۶۵۳–
۶۲۰ ۹۱۵۱۱۶۲۶۷۴ محمد عقيلي ميدان سعدي ابتداي بلوار مدرس ساختمان مسکن طبقه ۲ واحد ۲۵ (منحل شده) ۳۲۲۸۲۳۵۳–
۶۲۱ ۹۱۵۱۰۹۷۵۰۹ حامد بلندي تقاطع بلوار هاشميه – صارمي ۲۸ – پلاک ۲۰۸ طبقه اول ۳۸۶۹۲۸۴۶–۳۸۸۴۲۹۵۴
۶۲۲ ۹۱۵۵۰۳۵۶۳۸ ايمان نور الهي بین هنرستان ۲۴ و۲۶ پلاک ۲۰۲طبقه دوم ۳۷۱۲۷۵۹۴
۶۲۴ ۹۰۵۹۱۵۵۴۰۴ حسن براتی مشهد- بلوار خیام- تقاطع ارشاد و پیام ۱۶- مجتمع تجاری طوس واحد۳- طبقه۲ ۳۷۶۰۶۵۰۹-۳۷۶۵۸۶۰۱
۶۲۵ ۹۱۵۹۲۵۴۸۳۲ رضا حجازيان حسنقه وکيل آباد بين وکيل آباد ۲۹ و ۳۱ پلاک ۶۹۷ طبقه ۵ ۳۷۶۲۱۶۳۰–۳۸۹۲۰۰۹۴
۶۲۶ ۹۱۵۱۰۵۲۰۵۰ كاظم رمضانپور مشهد بلوار كلاهدوز كلاهدوز ۵ پلاك ۱۸ ۳۸۴۷۵۶۵۱–
۶۲۷ ۹۱۵۳۱۴۳۵۱۶ دانيال فلاح هروي مشهد خيابان سنايي بين سنايي ۴ و ۶ پلاك ۳۰۹/۱ طبقه زير زمين۰۹۱۵۳۲۱۷۶۶۴ ۳۸۴۱۲۵۱۵–۳۸۴۱۲۵۱۵
۶۲۸ دفتر جابجا شده بابک نائيني مشهد بلوار فردوسي خيابان مهدي مهدي ۲ پلاك ۳۰۸ طبقه همكف ۳۷۶۸۵۹۱۵–۳۷۶۸۵۹۱۵
۶۳۰ ۹۱۵۳۱۴۷۵۰۲ پرويز توكل آپارتمانهاي ۶۰۰ دستگاه نوربخش ۱۱ بلوك ۵۶ طبقه همكف واحد۲ ۳۸۴۵۵۰۱۶–۳۷۶۸۳۴۷۹
۶۳۱ ۹۱۵۳۱۷۵۲۱۲ مسعود باقرزاده يزدي مشهد- خيابان احمد آباد-احمدآباد ۲۱ساختمان تجاري توحيد طبقه چهارم واحد ۴۰۶ ۳۸۴۳۰۰۴۶–۳۸۴۳۰۰۴۶
۶۳۲ ۹۱۲۲۰۳۸۸۱۳ حامدرضا وثوق مشهد- بلوار كوثر بين كوثر ۵ و ۷ پلاك ۵۱/۱ ۳۸۸۲۰۸۳۰–۳۸۸۲۰۸۳۰
۶۳۳ ۹۱۵۳۲۱۵۰۱۵ محمد هادي انفرادي مشهد-خيابان دكتر بهشتي-بين دكتر بهشتي ۳۰ و ميدان كوشه اي پلاك ۱۱/۹۸ طبقه دوم ۳۸۴۴۵۸۳۲–۳۸۴۴۵۸۳۲
۶۳۴ ۹۱۵۳۱۱۲۴۵۷ مهدي حسن زاده نائيني بلوار دستغيب رو بروي بانک کشاورزي ساختمان ۱۰۰۱ واحد ۵۰۳ ۳۸۴۲۰۷۴۲–
۶۳۵ ۹۱۵۳۰۹۴۵۸۸ مهدي زارع ابراهيم آباد مشهد-حاشیه کلاهدوز-بین ۱۷ و عطار- شماره ۳۴۸ ۳۷۱۳۹۵۷۷
۶۳۶ ۹۱۵۹۰۲۵۷۵۹ رضا تقي زاده مشهد بلوار پيروزي بين پيروزي ۴۰ و ميدان هاشميه ساختمان حيات طبقه دوم(منحل شده) ۳۸۸۳۰۰۳۴–
۶۳۷ ۹۱۵۳۱۶۹۶۱۸ هادي جهانباني فر مشهد -بلوار پيروزي – بين پيروزي ۳۵و۳۷- جنب کارواش هاشميه- پلاک ۱۰۶۳ ۳۸۷۶۰۵۲۷–
۶۳۸ ۹۱۵۵۰۲۴۰۰۸ جلال مريد مشتاقي نبش سید رضی۲۷-پلاک۱۵ طبقه اول ۳۶۰۷۴۳۸۴
۶۳۹ ۹۱۵۱۱۱۱۴۳۳ علي رجب زاده مشهد احمد آباد نبش قائم ۱۸ پلاک۲- طبقه اول ۳۸۴۶۶۳۰۰–۳۸۴۶۹۵۳۰
۶۴۰ ۹۱۵۴۵۰۰۳۵۵ محمد صبور مومن کلاهدوز۱۷/۲-پلاک۱۵۴ ۳۸۴۲۹۶۱۲–
۶۴۱ ۹۳۹۲۳۸۲۳۱۰ محمد رضا عباسي خيابان بعثت نبش ابوذر ۱۶ پلاک ۱۶۰ طبقه ۳ (منحل شده)
۶۴۲ ۹۱۵۱۰۱۹۱۲۹ فرزاد محمدزاده امام رضا ۵۱ چهار راه اول سمت چپ يلاک ۴۰ ۳۸۵۴۲۳۸۰–
۶۴۳ ۹۱۵۳۷۵۴۳۱۶ فرهاد ميثمي حجاب ۵۴ طبقه ۴ واحد ۳ ۳۸۲۲۰۸۵۳–
۶۴۴ ۹۱۵۱۱۰۰۷۸۵ مسعود سروقدي مشهد خيابان سناباد بين سناباد ۵۲ و ۵۴ پلاك۶۷۸ طبقه اول ۳۸۴۵۶۰۹۶–۳۸۴۵۶۰۹۶
۶۴۵ ۹۱۵۳۱۲۹۰۵۰ علي بيات مشهد-بلوار شهيد كريمي-بين كريمي ۴ و ۶ روبه روي شهرداري منطقه ۲(منحل شده) ۳۷۲۶۱۱۱۰–۳۷۲۶۱۱۱۰
۶۴۶ ۹۱۵۳۰۷۷۶۹۱ پژمان افتخاري وكيلي مشهد بلوار صياد شيرازي نبش صياد ۲۱ پلاك۲ طبقه اول ۳۸۶۸۵۲۱۷
۶۴۷ ۹۱۵۱۵۹۶۲۲۸ مينا محمدي صبور خيابان امام خميني اذاره کل پست خراسان ۳۸۰۱۶۳۳۶
۶۴۸ ۹۱۵۱۱۰۹۹۵۳ رضا هراتي بين وکيل اباد ۴۸ و ۵۰ پلاک ۱۱۰۸ ۳۸۶۹۰۱۶۴–
۶۴۹ ۹۱۵۹۱۵۹۱۵۶ مازيار فلاح نيا بين فکوري ۱۱ و ۱۳ پلاک ۱۸۶ طبقه اول ۳۸۹۱۴۶۷۶–۳۸۹۱۴۶۷۶
۶۵۰ ۹۳۶۳۲۸۳۴۵۱ ابوالفضل خيرخواه نبش دستغيب ۳۳ جنب بانک ملت ضلع شرقي اعلام می شود
۶۵۱ ۹۱۵۳۰۰۵۴۷۱ محمد امين رئوفي چهارراه دانشجو بين معم ۳۶ و ۳۸ پلاک ۹۸۲ طبقه ۲ ۳۸۹۲۹۲۳۶
۶۵۲ ۹۱۵۵۲۵۷۳۱۰ مسعود حسن پور فرهاد ۲۴ ساختمان ستاره طبقه سوم ۳۷۶۶۲۹۳۲–
۶۵۳ ۹۱۵۵۰۰۲۷۸۸ مهدي شرفي مشهد- بلوار قانع- قانع۲۰- پلاک۷- طبقه همکف ۳۶۰۱۹۸۶
۶۵۴ ۹۱۲۰۱۹۸۸۷۸ امير احمدي باغچه بین فرهنگ ۳۶و۳۸-پلاک۲۰ ۳۸۹۰۰۲۵۱-۳۸۶۷۸۴۶۴
۶۵۵ ۹۱۵۱۱۷۴۴۱۷ مصطفي الهي دشت بياض ۱۷ شهريور ۴ نبش نسترن ۵ ۳۳۴۲۴۴۸–
۶۵۶ ۹۱۵۵۱۱۰۹۸۵ یوسف یوسفی سناباد-سناباد۵۸-پلاک۱۷۱ ۳۸۴۶۰۷۰۵
۶۵۷ ۹۱۵۵۱۴۵۶۷۱ احسان يزدان خواه احمد اباد ناصر خسرو ۹ چهار راه اول سمت راست پلاک ۲۹ زنگ ۳ (منحل شده) ۳۸۴۷۹۹۴۵–
۶۵۸ ۹۱۵۱۰۰۳۹۹۰ مجید عزیزی طرقبه – صاحب الزمان ۵ پلاک ۶۳ طبقه بالاي نظام مهندسي طرقبه
۶۵۹ ۹۱۵۳۵۰۴۹۷۵ ناهید محمدپور یاقوتی مشهد- بلوار دستغيب نبش بيستون ۲ پلاك۱ طبقه ۳ واحد۱۲ ۳۷۶۰۴۶۰۳
۶۶۰ ۹۱۵۵۰۵۴۸۴۱ محسن حيدري خيام ۳۳ نوربخش ۹ پلاك ۵۳/۱-طبقه همکف ۳۷۶۰۲۲۷۲
۶۶۱ ۹۳۵۷۶۳۶۸۹۱ رحمت پندي تربت جام ابتداي بلوار فجر پلاك ۱۵/۱
۶۶۲ ۹۱۵۱۲۶۷۷۴۹ اسما جامي تربت جام -فلكه شهرداري-روبه روي جهاد
۶۶۳ ۹۱۵۳۱۱۵۱۲۶ سيدحسين موسوي فيض آبادي مشهد-وکبل آباد- هفت تیر ۱۹-پلاک۹ ۳۸۶۵۶۹۴۶
۶۶۴ ۹۱۵۹۹۶۶۳۰۵ جواد ثنائی شانديز – خيابان وليعصر – نرسيده به وليعصر يک پلاک ۵۰۶ ۳۴۲۸۲۵۲۸
۶۶۵ ۹۱۵۱۱۵۴۶۵۹ فرهاد فروغی شمس سناباد-نرسیده به چهارراه راهنمایی-ساختمان برلیان-طبقه۳-واحد۲۹ ۳۸۴۴۶۲۰۲
۶۶۶ ۹۱۵۱۰۵۳۱۵۷ سعید صادق زاده چهارراه فرامرز عباسی-ساختمان ۷۲-طبقه دوم-واحد۷ ۳۶۰۴۶۰۵۲
۶۶۷ ۹۱۵۵۱۱۵۰۵۳ امیر منعمی نژاد شاندیز- جنب نظام مهندسی شاندیز- روبروی شهرداری ۳۴۲۸۶۶۷۵
۶۶۸ ۹۱۵۳۰۳۶۱۶۴ محمد کارگزاری مشهد- صیاد ۱۷ پلاک ۴ ۳۸۶۷۴۶۹۵
۶۶۹ ۹۱۵۱۱۳۵۸۴۸ احسان صابر مجتهدی مشهد-فلسطین ۲۳ پلاک۲۲-واحد ۲ ۳۸۴۶۵۷۲۴
۶۷۰ ۹۱۵۵۸۱۳۳۱۵ علیرضا قنبری قوی مشهد- بلوار جانباز مجتمع پاژ قسمت اداری طبقه ۹ پلاک ۹۰۷ ۳۷۰۵۸۳۰۸
۶۷۲ ۹۱۵۳۵۸۲۰۴۳ مهسا فامیلی مشهد-ملک آباد-فرهاد۷-پلاک۹۰ ۳۷۶۲۰۸۵۴
۶۷۵ ۹۱۵۱۲۴۸۱۳۳ مصطفی خزاعی نصیرآبادی بلوار معلم-حدفاصل معلم ۲۳ و ۲۵ پلاک ۲۹۷ ۳۶۰۹۶۱۰۱
۶۷۸ ۹۱۵۳۰۲۷۷۲۰ جواد قنبري سود خري طلاب-بلوار ميرزا کوچک خان – ميرزا کوچک ۲۸ ۳۲۵۱۸۸۶۵
۶۸۳ ۹۱۵۱۰۹۴۹۰۶۰ سمیرا آزاد بخت بلوار الهیه- میدان ولی عصر -ساختمان مروارید شرق- طبقه اول-واحد۷ ۳۵۲۴۲۲۶۰
۶۸۵ ۹۱۵۱۶۷۶۲۷۱ مهدی میمری مشهد-بلوار پیروزی- ابتدای بلوار حافظ-ساختمان حافظ- واحد۴ ۳۸۶۹۶۸۲۴
۶۹۰ ۹۳۸۶۵۹۵۶۱۹ حسن دماوندی مشهد- دستغیب بین چهارراه خیام و فرهاد پشت ایستگاه اتوبوس پلاک۱۲ طبقه۴ ۹۱۵۱۰۳۶۷۵۰
۶۹۲ ۹۱۵۵۱۵۱۰۵۴ اسفنديار صنعي بلوار لادن ۳۵ و ۳۷ طبقه همکف پلاک ۱۰ (منحل شده) ۳۵۰۲۷۷۶۱–
۶۹۳ ۹۱۵۳۲۸۵۶۲۹ عبدالمجيد ميرزاي احمدي تربت جام – بلوار امام خميني حاشيه بلوار روبروي هتل پرديسان
۶۹۴ ۹۱۵۱۵۰۴۹۲۵ فرزانه بقيعي نيشابور بلوار بعثت بين بعت ۳۸ و ۴۰
۶۹۵ ۹۱۵۳۳۱۵۹۷۵ علی زنگنه بلوار الهیه-میدان ولی عصر-مجتمع ولی عصر – طبقه اول-واحد۱۰۴ ۳۵۲۴۱۱۱۹
۶۹۶ ۹۱۵۳۲۵۴۳۲۴ محمد وظیفه دان بین هنرستان ۲۷ و ۲۹-پلاک ۲۱۱ طبقه اول ۳۸۶۶۲۶۳۷
۶۹۷ ۹۱۵۱۱۱۴۲۹۳ شهرزاد مظاهری مشهد-باهنر-باهنر۶-پلاک۱۱ ۳۸۸۱۵۷۷۰۱
۶۹۸ ۹۱۵۱۸۲۶۲۹۳ مهدي دائي چناران – خيابان طالقاني ۱ پلاک ۱۷
۶۹۹ ۹۱۵۵۵۷۸۰۷۳ رضا واحدی فر نبش معلم ۵۹- پلاک۹۸۱- طبقه۴ ۳۸۳۳۵۸۱۰
۷۰۰ ۹۱۲۵۹۳۳۴۲۴ سيد عليرضا جوريمي مشهد-پیام ۱۰-پلاک ۱/۱۶ زنگ ۳ ۳۷۶۱۳۳۱۹
۷۰۱ ۹۳۵۵۸۴۶۷۴۱ قاسم بهشتی مشهد-خیابان دستغیب- نبش دستغیب۱۸- پلاک۲۵۶- زنگ اول
۷۰۲ ۹۱۵۳۱۰۶۳۸۰ وهاب مير جليلي نبش ابوذر غفاري ۱۳ پلاک ۹۸ طبقه اول
۷۰۳ ۹۱۵۳۵۱۸۴۰۲ جعفر خسرو منش نيشابور – خيابان ۱۵ خرداد يعد از خرداد ۷ مجتمع تجاري پاسارگاد طبقه اول واحد ۲
۷۰۴ ۹۱۵۱۱۳۲۴۶۲ محمد رضا رضائي صالح بلوار ارشاد – ارشاد ۹ – نور بخش ۱۱ – پلاک ۱۱ بلوک ۵۶ طبقه همکف شرقي ۳۷۶۸۳۴۷۹
۷۰۵ ۹۱۵۳۰۴۳۰۵۶ سعید تقی زاده مشهد- الهیه- میدان ولی عصر-جنب شهرداری منطقه ۱۲- داخل پاساژ مروارید ۳۷۱۲۰۰۱۱-۳۵۲۴۳۰۶۴
۷۰۶ ۹۱۵۳۱۱۰۹۰۴ محمد رضا سلطانيان مشهد-بلوار دانشجو – دانشجو ۵ پلاک ۸۴/۲ طبقه ۳
۷۰۷ ۹۳۸۹۰۸۲۲۳۳ فرشته اماني مشهد-دانش آموز ۱۱ پلاک ۳۴۲ – زير زمين
۷۰۸ ۹۱۵۵۰۹۹۰۸۲ هاني ابراهيمي بلوار پيروزي بين پيروزي ۴ و ۶ پلاک ۱۶۰ طبفه منهاي يک
۷۰۹ ۹۱۵۱۱۸۹۶۰۳ پروين ديده بان تربت حيدريه – خ فردوسي شمالي -ابتداي خ شورا – ساختمان کوروش – ط ۱
۷۱۰ ۹۱۵۱۳۱۲۴۴۴ محمد اسماعيل معاونيان تربتي تربت حيدريه – خيابان فردوسي شمالي – روبروي آتش نشاني
۷۱۱ ۹۱۵۳۶۲۹۴۹۸ محسن رحمتي مشهد-بلوار ارشاد – وحدت ۹ پلاک ۱۰ طبقه ۲
۷۱۲ ۹۱۵۵۵۱۸۱۲۵ مريم محمدي نيشابور – خيابان ۱۵ خرداد – مجتمع تجاري کسري
۷۱۳ ۹۱۵۱۳۱۱۵۹۲ دلاور احديان تربت حيدريه – خيابان فردويسي شمالي – مقابل اتش نشاني مجتمع قدوسي
۷۱۴ ۹۱۵۳۰۴۵۵۳۰ احسان عباسپور بايگي مشهد- بين فرهاد ۱ و ۳ پلاک ۵ طبقه زير زمين واحد ۱ ۳۷۶۵۳۶۱۲
۷۱۵ ۹۱۱۳۳۱۲۱۴۷ امير يحيايي مشهد-وکيل آباد ۵۹ – شريف ۹ ستاري ۴/۶ پلاک ۱۰
۷۱۶ ۹۱۵۱۵۱۱۰۸۳ هادي ترقي نيشابور – خيابان ۱۵ خراداد نبش ۱۵ خرداد ۳
۷۱۷ ۹۳۵۴۳۹۰۰۳۷ ندا صمصام پور احمدي سرافرازان ۲۴/۱ نرسيده به رهايي ۲ پلاک ۲۲ ۳۶۶۲۷۰۳۹
۷۱۸ ۹۱۵۳۰۸۳۴۶۰ الهه اسماعيل زاده تربت حيدريه – چهارراه آسايش مقابل آتشنشاني پاساژ قدوسي
۷۱۹ ۹۱۵۳۷۷۱۲۵۶ نوراله آذرين فر گناباد – خيابان امام خميني ۲ – نبش فرعي اول
۷۲۰ ۹۱۵۵۳۱۵۴۴۰ اميد ابراهيمي تربت حيدريه – شهرک ولي عصر – چهارراه دانشجو پلاک ۴۸
۷۲۱ ۹۱۲۷۳۵۷۰۵۳ سيد اميد مظلوم بجستان – بلوار مطهري -مطهري غربي۹ -پلاک ۷۵
۷۲۲ ۹۱۵۳۵۱۰۱۵۶ حسين مشكوري نيشابور – بلوار بعثت بين بعثت ۳۸ و ۴۰ ساختمان سپاس
۷۲۴ ۹۱۵۳۵۲۴۶۸۶ محمد حسيني نيشابور-بلوار قدس شرقي-قطعه اول جنوبي-طبقه همكف
۷۲۵ ۹۱۵۵۳۳۰۴۴۹ علیرضا طیبی نوقابی گناباد- میدان غدیر-خیابان امام خمینی- امام خمینی ۲- قطعه ۱- طبقه همکف
۷۲۶ ۹۱۵۱۶۷۱۰۰۶ علی حسن پور مشهد- بلوار معلم- بین معلم ۴۸ و ۵۰ جنب اتومبیل آریا- زنگ سوم- پلاک ۱۲۱۰- طبقه ۲ ۳۸۹۱۹۹۷۳
۷۲۷ ۹۱۵۱۰۸۴۵۶۲ حسین بیات مشهد- احمدآباد بین سه راه راهنمایی و میدان فلسطین ساختمان مریم
۷۲۸ ۹۱۵۳۱۶۴۷۸۹ محمد سیفی مشهد-خیابان راهنمایی-راهنمایی ۶- پلاک ۳۴ ۳۸۴۱۲۱۲۲
۷۲۹ ۹۱۵۱۱۵۵۱۵۶ محمدهاشم کاشانی نیا مشهد-خیابان سنایی- بین سنایی۱۵ و ۱۷- شماره۹۰-طبقه اول ۳۷۲۷۷۵۰۵-۳۷۲۴۱۶۱۱
۷۳۰ ۹۱۵۳۱۴۶۶۴۵ سید امیر هوشنگ علوی زاده مشهد-خیابان کوهسنگی- بهشتی ۳۸- واحد ۱- پلاک۵۹ ۳۸۴۲۲۵۰۹
۷۳۱ ۹۱۵۳۱۵۲۳۰۱ محمدرضا حیدرزاده مشهد- بین آزادی ۱۶ و ۱۸ حدفاصل پمپ بنزین و میدان استقلال ( پلاک ۲/۱) ساختمان خلیج فارس واحد۲ ۳۶۰۲۵۴۰۱-۳
۷۳۲ ۹۱۵۳۱۴۹۶۶۳ هادی سلمان زاده مشهد- نبش دانشجوی ۱۵- پلاک۱۱۵ -واحد ۳۰۲ ۳۸۶۶۲۱۸۲
۷۳۳ ۹۱۵۱۱۰۲۷۰۰ سحر شیبانی مشهد- بلوار آیت ا… رفسنجانی- نبش اقدسیه ۲۴- ساختمان اقدسیه۲- طبقه اول- واحد۱۰۱ ندارد
۷۳۵ ۹۱۵۱۰۹۱۹۲۲ مریم نجفی مشهد- بلوار موسوی قوچانی- موسوی قوچانی ۱۷- برج فدک- درب خروجی پارکینگ ۳۷۲۳۲۸۸۷
۷۳۷ ۹۱۵۳۱۱۲۳۳۰ سید محمد محمودی مشهد-
۷۳۸ ۹۱۵۵۱۶۴۹۵۳ مسعود نیازپور مشهد-بلوار پیروزی-پیروزی ۶۳ بین سرو ۲۱ و ۲۳ پلاک ۱۳۵ ندارد
۷۴۰ ۹۱۵۰۷۷۶۶۷۰ سیما کامیابی نژاد مشهد- بلوار شهید فکوری- فکوری ۷۱- پلاک۸۰ ۳۸۷۸۷۲۱۲
۷۴۱ ۹۱۵۱۲۴۹۰۳۰ ابوذر رئوف خوش فطرت مشهد- بلوار خیام- خیام ۱۱- پلاک۶۰/۱- طبقه اول ۳۷۲۸۲۷۹۱
۷۴۲ ۹۱۵۸۶۰۶۲۵۰ آسیه قاسمی خوزانی مشهد- دانش آموز۲۰- پلاک۱- طبقه اول- واحد۲ ۳۸۹۴۵۴۰۵
۷۴۳ ۹۱۵۷۷۳۳۹۱۵ سحرنجاتیان مشهد- خیابان امام رضا-کوچه عیدگاه- هتل کوثر-پاساژ ولی عصر- پلاک۱۲۹- طبقه همکف
۷۴۴ ولی روحانی
۷۴۵ ۹۱۵۳۰۳۰۵۹۹ محمدرضا مرشدی مشهد-بلوار فکوری- بین فکوری ۱۱ و ۱۳ پلاک ۲۶۰ طبقه ۲ ۳۸۹۰۵۳۸۰
۷۴۶ ۹۱۵۳۲۲۱۳۸۲ معصومه شجاع نوخندان مشهد- انتهای پیام ۱۲- مجتمع تجاری پیام واحد ۱۹ ۳۷۶۵۶۸۸۸
۷۴۸ ۹۱۵۰۴۷۲۶۰۰ محمدبشیر جلیلیان گنابادی مشهد-آزادشهر-معلم ۱۱- پلاک ۵۰ ۳۶۰۳۹۴۲۰
۷۴۹ ۹۱۵۱۵۹۶۴۵۶ ایمان الیجه باف مشهد- بلوار ارشاد وحدت ۱۱ هجرت ۱۰ پلاک۱۰۰/۱ ۳۷۶۶۴۴۷۸
۷۵۰ ۹۱۵۵۰۹۸۳۰۰ سمانه اسدی مشهد- احمدآباد-بین صبوری۱۲ و ۱۴- پلاک۴۲ ۳۸۴۰۷۷۲۰
۷۵۴ ۹۱۵۱۵۷۳۳۴۵ محمد وطن چیان یزدی مشهد-بلوار دانش آموز-بین دانش آموز ۲۸ و ۳۰ واحد۱- پلاک ۵۸/۴ طبقه اول ۳۸۹۴۴۱۶۳۰
۷۵۵ ۹۱۵۷۷۴۰۴۱۶ احسان ممیزی مشهد- بلوار هنرستان- بین ۱۷ و ۱۹- پلاک۱۴۱ ۳۸۳۸۶۴۷۲
۷۵۶ ۹۱۵۱۱۹۳۴۳۷ حسین برادران کاشانی مشهد-میدان مادر- ادیب ۲۲- مجتمع ادیب- طبقه دوم- واحد۳۰۳ ۳۶۶۲۷۹۰۴
۷۵۷ ۹۱۵۵۰۷۳۸۲۶ ترانه مهاجر کوهستانی مشهد-خیابان دانشگاه-بین دانشگاه ۱۴ و۱۶- پلاک۲۴۴- طبقه دوم-واحد۴ ۳۲۲۲۸۱۵۲
۷۵۸ ۹۱۵۳۱۸۲۵۵۹ معین عباس پور مشهد- میدان امام حسین نبش عبادی ۱۰۵ ۳۷۳۳۳۶۳۸
۷۵۹ ۹۱۵۳۰۳۲۰۱۶ صالح یعقوبی بجمعه مشهد- خیابان آبکوه- دانشسرای شمالی۹- پلاک۶۰ ۳۷۲۹۸۸۹۹
۷۶۱ ۹۱۵۷۰۴۱۸۴۴ وحید صمدی سنخواستی مشهد-الهیه-میدان ولی عصر- مجتمع مروارید- طبقه اول ۳۵۲۴۲۲۶۱
۷۶۳ ۹۱۵۱۵۹۴۷۶۹ رویا معارف دوست مشهدبلوار معلم-نبش معلم ۱۶- برج البان-واحد۴- طبقه۳ ۳۶۱۴۴۰۴۵
۷۶۷ ۹۱۵۳۳۴۹۹۲۵ حمید تنهایی مشهد- کلاهدوز ۵۲- پلاک۹۰- طبقه اول- واحد ۵ ۳۷۲۳۶۷۶۴
۷۶۸ ۹۱۵۳۰۶۳۹۷۶ ساناز یوسفی مشهد- بین پیروزی ۴۱ و ۴۳ پلاک۱۵۷ طبقه اول ۳۸۸۳۹۴۰۴
۷۶۹ ۹۳۸۱۹۲۱۳۹۹ الهام رمضانی برسلانی مشهد- بین پیروزی ۴۱ و ۴۳ پلاک۱۵۷ طبقه اول ۳۸۸۳۹۴۰۳
۷۷۰ ۹۱۵۱۵۰۵۲۰۲ آسیه استادی مشهد-سید رضی ۲۱-پلاک۲۲۴ ۳۸۴۰۷۹۹۷
۷۷۳ ۹۱۵۵۲۴۱۱۲۸ محمدرضا اسلامی نسب مشهد-احمدآباد-رضای ۷- پلاک۴۸- طبقه زیرزمین ۳۸۴۰۸۴۸۲
۷۷۵ ۹۱۵۳۰۹۲۶۰۴ حمیدرضا رضایی مشهد-بلوار فرهنگ-بین فرهنگ ۲۰ و۲۲ پلاک۲۹۶- طبقه اول ۳۶۰۲۸۵۴۴
۷۷۶ ۹۱۵۳۷۵۵۴۲۹ سید محمد حسین نیرومند مشهد- نبش دانشجو ۱۵- مجتمع آرالک واحد۵۰۲
۷۷۷ ۹۱۵۷۵۹۹۱۸۴ مهدی عاقبت خواه مشهد- بلوار طبرس بین ۲۲/۹ و ۲۲/۷ قطعه سوم
۷۷۹ ۹۱۵۲۲۸۸۳۳۶ الهام سقابی مشهد-بلوار فرهنگ- بین فرهنگ ۳۶ و ۳۸ پلاک۴۲- جنب فروشگاه جانبو ۳۸۶۴۶۰۷۷
۷۸۰ ۹۱۵۵۰۹۳۵۰۰ فرشاد سمیعی منش مشهد- بزرگراه بابانظر-بابانظر۴۲- بعد از چهارراه اول- روبروی محسن زاده ۵- پلاک ۱۴۹ ۳۲۱۳۲۸۸۰
۷۸۱ ۹۱۵۱۰۸۴۳۵۶ سحر کوروش نژاد مشهد-جلال آل احمد۷۰-پلاک۱۱۷- طبقه همکف ۳۶۰۲۸۷۳۵
۷۸۲ ۹۱۵۶۴۷۸۵۳۷ مجتبی اخلاقی نیا مشهد- بلوار پیروزی- بین پیروزی۳۵ و ۳۷- مقابل پیروزی۳۶- پلاک۲۷۹ ۳۸۸۴۶۴۰۰
۷۸۳ ۹۱۵۲۱۵۲۴۲۳ آرشام نعیمی مشهد- بلوار ستاری-شهید قانع۸/۲ پلاک۵۷- طبقه همکف
۷۸۶ ۹۱۵۳۲۱۶۹۰۶ حمیدرضا یزدان فر مشهد- چهارراه پل خاکی- به سمت پنجراه سناباد- سناباد۳۲- پلاک۱۴- طبقه اول- واحد۱ ۳۸۴۸۲۷۰۹
۷۸۷ ۹۱۵۲۵۱۴۸۲۵ زهرا فولادی مشهد- الهیه- محمدیه ۱۸- تقی زاده۸- مجتمع سبحان واحد۵ ۹۱۵۲۵۱۴۸۲۵
۷۹۰ ۹۱۵۱۵۶۴۱۹۰ محمد حسین کوثری مشهد- بلوار قرنی- بین قرنی ۲۳ و ۲۵مجتمع مجد ساختمان اطمینان طبقه دهم واحد۱۰۰۲ ۳۷۰۵۲۳۶۹
۷۹۱ ۹۱۵۸۲۰۳۰۸۷ سیدمجتبی یزدپور مشهد-بلوار ارشاد- پیام۱۶ مجتمع تجاری توس-طبقه سوم-واحد۱ ۳۷۶۸۹۰۳۴
۷۹۵ ۹۳۷۸۷۳۲۹۹۶ مجتبی ملک زاده مشهد- فرامرز۱- پاساژ بهارستان- طبقه دوم- واحد۲۰۱ ۳۶۰۲۲۹۶۱
۷۹۶ ۹۱۵۵۷۴۰۱۰۴ حسین اسکندری مشهد- بلوار جانباز- جانباز۱۳ بین عجمی ۳ و۵- پلاک ۶۴ طبقه همکف ۳۷۶۵۸۱۱۹
۷۹۷ ۹۱۵۶۴۸۴۵۳۵ آرزو نوربخش مشهد- راهنمایی۱۲- بین شیرین۸ و ۱۰-پلاک۸۳- طبقه اول ۳۸۴۲۵۷۰۲
۷۹۹ ۹۳۹۵۱۶۶۶۱۶ رضا امان پور مشهد-احمدآباد ابوذر غفاری بین ابوذر۳۲ و۳۴ پلاک۳۰۴ طبقه اول ۳۸۴۴۱۴۵۴
۸۰۱ ۹۱۵۱۰۹۲۹۰۹ فرانک قاسمی مشهد-بلوار هنرستان- هنرستان ۲۳- نبش ۲۴/۲- پلاک۵۰ ۳۸۶۶۲۵۵۴
۸۰۲ ۹۱۵۳۰۷۱۵۹۱ آزاده تقوی مشهد- بلوار الهیه- میدان ولی عصر- ساختمان مروارید شرق-طبقه ۳- واحد۲۰ ۳۵۱۴۹۵۸۶-۷
۸۰۳ ۹۱۵۵۱۴۲۶۳۴ احمد حق پرست مشهد- خیابان سناباد۴۴- نبش سناباد۴۴-پلاک ۵۲- طبقه سوم- واحد۹ ۳۸۴۶۹۱۸۳
۸۰۴ ۹۱۵۵۲۶۷۴۳ مهدی یغمائی مشهد-قاسم آباد- بین فلاحی ۱۳ و ۱۵ پلاک ۳۶۱ ۳۵۲۳۱۳۵۸
۸۰۵ ۹۱۵۵۰۳۵۳۷۷ سهیلا اسدی مشهد- احمدآباد-شهید صبوری- بین ۱۲ و ۱۴ پلاک۴۲ ۳۸۴۰۷۷۲۰
۸۰۶ ۹۱۵۸۷۸۶۱۵۲ رضا درمحمدی مشهد- طلاب- نبش مفتح ۳۲/۱ ۳۲۵۷۶۰۰۳
۸۰۹ ۹۳۶۱۱۵۷۶۷۲ پروانه ژیانی الیجه باف مشهد-بلوار فرهنگ- بین جلال و سروش- پلاک ۱۲۵ ۳۶۰۸۶۷۱۱
۸۱۰ ۹۱۵۳۰۸۸۵۰۱ محمود خدادادیان مشهد- بلوار شهید کریمی-حاشیه کریمی ۳۵- پشت ایستگاه اتوبوس-پلاک ۲۰۶ طبقه ۱ ۳۷۲۸۷۶۶۰
۸۱۱ ۹۱۵۵۰۹۵۵۰۴ مریم نادری مشهد-تقاطع صیاد شیرازی و پیروزی- جنب بانک ملی- پلاک ۲۲۹- طبقه ۲- واحد۳ ۳۸۹۱۵۰۷۸
۸۱۳ ۹۱۵۵۰۹۰۰۱۶ حمیدرضا افشار مشهد- طرق-نبش شهید ساعی۳۳- پلاک۸۵ ۳۳۹۳۱۷۴۵
۸۱۵ ۹۱۵۶۲۰۳۶۵۷ مریم ابراهیمیان مشهد-چهارراه خیام- جنب بانک کشاورزی- ساختمان تجاری-پلاک ۱۲- طبقه همکف-واحد۶و۷
۸۱۷ ۹۳۶۵۹۳۴۱۷۵ منیره نوکار مشهد- آزادشهر- ابتدای امامت۳۳- قطعه سوم- طبقه منهای یک ۳۶۰۷۹۵۳۱
۸۱۸ ۹۱۵۱۱۱۸۹۶۱ نگار غفاری مشهد- پیروزی ۱- پلاک۱۳ ۳۸۷۶۶۹۰۲
۸۱۹ ۹۱۵۳۲۵۳۹۳۶ حمیدرضا فکوری مشهد-بلوار وکیل آباد- بلوار دندانپزشکان- بین دندانپزشکان ۱ و ۳ ۳۶۰۵۸۵۸۵
۸۲۲ ۹۱۵۵۱۰۴۰۷۶ مسعود حیدری مشهد- بلوار شهید صادقی-بین صادقی ۲۳ و ۲۵-پلاک ۱۶۹ ۳۷۱۱۶۵۱۸
۸۲۷ ۹۱۵۱۱۳۱۹۰۲ محمود حقیقی مشهد- خیام – تقاطع خیام و دستغیب- جنب کفش ملی- طبقه اول ۳۷۶۶۱۶۱۵
۸۲۸ ۹۱۵۸۱۸۸۹۶۸ محمد حسین گنجوی مشهد- طرقبه- صاحب الزمان ۵- پلاک۱۶- پاساژ ذاکرین- دفتر۸۲۸ ۳۴۲۲۶۹۳۴
۸۳۰ ۹۱۵۵۵۰۱۵۶۶ محسن عصار مشهد-بلوار شهید کریمی-روبروی شهرداری منطقه ۲
۸۳۱ ۹۱۵۲۰۰۰۱۷۳ مرتضی مقدسیان مشهد- سیدرضی ۲۰- معلم ۲۶- نبش شیخ مفید ۱۹- پلاک ۳۱۴/۱ ۳۶۰۹۱۴۳۵
۸۳۶ ۹۱۵۱۱۰۷۵۵۴ حمیرا صادق نیا مشهد-احمدآباد-خیابان عارف-عارف۹- پلاک۱۰-طبقه ۲ ۳۸۴۴۴۳۷۶
۸۴۱ ۹۱۵۱۲۳۹۲۷۹ سلماز جاوید مشهد-بلوار وکیل آباد- امامت ۲- پلاک۴۷ ۳۶۰۹۰۰۰۱
۸۴۲ ۹۱۵۵۰۰۱۳۸۳ سمانه صفایی مشهد- احمدآباد -بین ابوذر ۲۹و۳۱- پلاک۹۱- طبقه۲ ۳۸۴۲۵۲۰۱
۸۴۳ ۹۱۲۶۳۹۴۸۲۷ سید مصطفی پاکدامن شهری مشهد-کریمی-نبش شهید کریمی۳۵-جنب شهرداری منطقه ۲-پشت ایستگاه اتوبوس پلاک ۲۰۶ ۳۷۲۷۰۵۰۰
۸۴۷ ۹۱۵۳۷۵۳۳۲۶ ایمان جمعه بیدختی گناباد- خیابان امام خمینی۲- روبروی پارک شهرداری ۵۷۲۲۲۹۹۹
۸۴۹ ۹۱۹۴۸۳۸۳۵۹ محبوبه شفیعی مشهد- الهیه ۳۴- جنب ساختمان آروین ۹۱۵۴۷۷۹۵۰۰
۸۵۱ ۹۱۵۱۱۳۳۳۸۵ جمشید شیبانی مشهدکلاهدوز۲۳- پلاک۱۲ ۳۷۲۳۲۲۲۸
۸۵۲ ۹۱۵۱۶۹۸۲۲۰ قدسیه عباسی نوده مشهد- بلوار صیاد شیرازی- نبش صیاد شیرازی۲۲- پلاک۲- طبقه منفی ۱ ۳۸۶۵۴۳۰۷
۸۵۳ ۹۹۴۱۱۸۲۹۹۷ ناصر یادگار شوکت آباد مشهد- خیابان دستغیب- بین دستغیب۲۵ و ۲۷- پلاک۳۶۱ طبقه سوم
۸۵۴ ۹۱۵۳۰۱۸۰۲۹ صفرعلی چشمی مشهد-میدان راهنمایی- دستغیب۱- پلاک۱۷- طبقه ۱ ۳۷۶۴۷۵۰۱
۸۵۷ ۹۱۵۱۱۱۹۰۹۷ حسین براتی تیموری مشهد-بلوار فلسطین-نبش فلسطین ۱۵-ساختمان مروارید طبقه سوم ۳۸۴۱۴۵۶۷
۸۵۸ ۹۱۵۵۱۲۶۷۱۵ حمید مجیدی مشهد-بزرگراه هاشمی رفسنجانی -بلوار اقدسیه-نبش اقدسیه ۱۲- طبقه اول ۳۵۳۱۲۹۳۱
۸۵۹ ۹۱۵۳۱۰۰۹۶۶ افسانه هرمزی مشهد-ببلوار رضوی- نبش رضوی ۴۱-ساختمان وصال-واحد۱۲
۸۶۰ ۹۱۵۵۰۷۳۷۳۵ بهزاد حسن زاده گرمه مشهد- حاشیه احمدآباد-بین سه راه راهنمایی و خیابان شیرین-ساختمان سپاس-واحد۶ ۳۸۴۶۱۵۶۵
۸۶۵ ۹۱۵۳۰۴۰۴۷۵ امیررضا ژیانی جانانه مشهد- بلوار معلم- معلم۵۵- پلاک۲۴- طبقه دوم ۳۸۹۲۹۷۳۳
۸۶۶ ۹۱۵۳۴۱۸۷۵۰ مجید آرین راد مشهد- میدان امام خمینی-خیابان فیاض بخش- مقابل شهرداری-پلاک۹ ۳۷۲۶۱۸۸۸
۸۶۷ ۹۱۵۵۱۱۵۷۹۵ مهرداد چمنی مشهد- سید رضی ۱۴- بعد از چهارراه اول – پلاک ۲۸۵ ۳۶۰۵۲۲۶۰
۸۷۰ ۹۱۵۳۲۱۷۱۹۷ علی آتش دست مشهد-هنرستان ۲۴ و ۲۶ پلاک ۲۰۲ واحد۲ ۳۸۸۳۴۴۵۷
۸۷۳ ۹۱۵۳۱۳۳۲۸۸ سید جلال حیدری مشهد- بلوار پیروزی- نبش پیروزی ۳۰- پلاک۱- طبقه آخر
۸۷۴ ۹۱۵۵۱۲۳۸۰۰ صادق رحیمی مشهد-بین سید رضی ۲۷ و ۲۹ پلاک۱۵ ۳۶۰۸۸۳۱۰
۸۷۵ ۹۱۵۳۰۸۳۲۵۷ علی اصغر متقی پور مشهد- نرسیده به فرامرز یک- پاساژ بهارستان ۹۱۵۳۸۱۳۳۰۴
۸۷۷ ۹۱۵۷۳۳۲۷۵۲ سمیرا سیوکی مشهد- دلاوران۹- رز۱۷- پلاک۳۱ ۹۱۵۷۳۳۲۷۵۲
۸۷۹ ۹۱۵۱۰۱۴۳۸۸ ناصر غلامحسینی مشهد-کلاهدوز۲۲ پلاک۲۵ زنگ دوم ۳۳۸۴۰۷۵۵
۸۸۵ ۹۱۵۱۰۰۸۷۲۲ مسعود احمدی مشهد-میدان شهدا-مجتمع میلاد-طبقه۱- واحد۱
۸۸۶ ۹۱۵۵۲۳۳۲۰۵ علی نیکبخت مشهد- بلوار دانش آموز- دانش آموز۴- پلاک۷ ۳۸۹۳۴۰۹۲
۸۸۷ ۹۱۵۷۸۹۶۹۴۲ محمد علی حافظ اکبریان جهانی مشهد- فرهاد بین چهاراه فرهاد و خیام ۱۱- پلاک۲۶ ۹۳۵۶۵۱۱۴۵۸
۸۸۸ ۹۱۵۶۰۱۱۳۸۱ جواد کاشف قربان پور مشهد- بلوار وکیل آباد – بعد از دانش آموز ساختمان پزشکان- واحد۴- طبقه ۱ ۳۸۹۰۹۸۸۳
۸۹۱ ۹۱۵۳۱۰۷۲۰۹ سید علی برین مشهد- نبش الهیه ۵۰- ساختمان پارادایس- طبقه سوم- واحد۱۱ ۳۷۶۶۱۳۹۴
۸۹۴ ۹۱۵۵۱۷۴۷۷۸ مرتضی شیخی ازغندی مشهد- نبش شریعتی ۴۰-مجتمع تجاری اداری آرتا واحد۴۰۷ ۳۶۱۴۰۰۴۲
۸۹۷ ۹۱۵۵۱۸۹۶۰۹ مهشید طالبی آشوری مشهد- امامت ۴۸- پلاک۵۷ ۳۶۰۸۸۲۹۸
۸۹۸ ۹۱۲۳۰۰۲۱۶۹ محمد حسن بخشی مشهد- بلوار فردوسی-نرسیده به فردوسی۲- ساختمان رهام- طبقه ۲- واحد۲۰۲ ۳۷۶۰۵۷۳۷
۹۰۱ ۹۱۵۵۲۵۳۴۴۸ الهام شکری مشهد- میدان جانباز- مجتمع پاژ- ساختمان اداری۱- واحد۱۳۰۹- طبقه۱۳ ۳۸۸۳۱۴۱۶
۹۰۲ ناصر اسفندیاری مشهد- بلوار معلم- معلم ۷۷/۷- پلاک۴۰
۹۰۳ ۹۱۵۱۵۶۹۰۲۶ ریحانه داورپناه مشهد- بلوار سجاد- پاساژ ایران زمین- واحد۳۰۵
۹۰۵ ۹۱۵۳۰۸۸۸۶۲ زهرا صفری مشهد- امامت ۶۶شماره ۷۸ طبقه ۴
۹۰۶ ۹۱۵۳۱۰۱۱۳۴ حسن رشیدی برجی مشهد- چهارراه معلم- پلاک۴۱۸- طبقه اول- واحد ۳ ۳۶۰۳۰۵۱۴
۹۰۷ ۹۱۵۱۱۷۴۴۱۷ مصطفی الهی دشت بیاض مشهد-شهید قاسمی ۲۶- پلاک ۱۷۰/۱
۹۰۸ ۹۱۵۵۱۲۹۵۶۷ احسان شیرعنبرانی مشهد- بلوار دلاوران- دلاوران ۶- اکبری۱- نبش اکبری۱/۳ ۳۸۷۰۰۹۴۲
۹۱۱ ۹۱۵۵۰۲۱۵۱۸ مهدی یوسفی مشهد- بلوار فردوسی- بین میدان جانباز و ثمانه- پلاک۱۵۱- طبقه سوم- واحد۶
۹۱۳ ۹۱۵۱۰۱۵۹۲۸ غلامرضا جواهری مشهد- بلوار الهیه- الهیه۲۲- محمدیه ۱۰/۷-مجتمع تجاری یاس- پلاک۱۱ ۳۶۶۱۴۷۹۹
۹۱۴ ۹۱۵۵۱۳۰۹۲۳ راستین رحیمیان مشهد- بین سناباد۵۰و۵۲ -پاساژ سناباد- طبقه اول- واحد۲ ۳۸۴۴۹۳۸۳
۹۱۶ ۹۱۵۴۳۵۹۹۶۹ محمد حسین خداوردی مشهد- برج آلتون- طبقه ۱۸ واحد۷
۹۱۹ ۹۰۱۹۱۵۳۷۱۹ سید حسن حسینیان مشهد- بلوار پیروزی-حدفاصل کوثر جنوبی و پیروزی ۳۲ پلاک ۱۶۰ طبقه ۲ واحد۵ ۹۱۵۱۱۰۸۰۴۱
۹۲۱ ۹۱۵۹۰۹۵۳۰۳ مهران هاشم زاده برزگر مشهد- بلوار هاشمیه- هاشمیه ۴۱/۱- بین شهید کمالیان ۱۰و ۱۲- پلاک۶۸ ۳۸۸۴۶۶۴۱
۹۲۶ ۹۳۸۰۶۴۹۴۹۶ وحید محمدرضائیان مشهد- نبش کریمی۳۵ ۳۷۲۷۴۴۳۲
۹۲۸ ۹۳۰۲۸۳۲۴۰۰ سعیده سجادی مشهد- خیابان چمران- چمران ۹- ساختمان نشان- واحد۱۰۶ ۳۸۵۸۵۴۷۵
۹۳۷ ۹۱۵۳۰۵۵۴۱۸ فاطمه صدقیانی باغچه مشهد- امامیه- چهارراه رستگاری- بلوک۱- پلاک۱- خانه های خانه سازی ۳۸۸۲۸۱۲۴
۹۳۸ ۹۱۵۵۵۹۱۸۰۶ المیرا آجری مشهد- خیام جنوبی۱۱- پلاک ۵۲ ۳۷۶۵۰۴۱۵
۹۴۱ ۹۱۵۹۶۸۸۱۳۸ علی توسلی مشهد- چهارراه ارشاد- خیابان پیام ۱۲- مجتمع پیام- طبقه همکف- واحد۱۶ ۳۷۶۷۳۲۴۵
۹۵۲ ۹۱۹۱۷۶۶۵۶۷ محسن قاسمی نیا مشهد- خیابان شهید کریمی- مقابل شهرداری منطقه۲ ۳۷۲۴۱۲۷۲
۹۵۴ ۹۳۵۸۷۱۹۹۶۶ مهدی صالح زاده مشهد- شهرک غرب- بلوار الهیه- تقاطع الهیه و سجادیه مجتمع اداری ولیعصر طبقه اول- واحد۱۰۴ ۳۵۲۴۱۱۱۹
۹۵۶ ۹۱۵۲۰۴۹۷۴۷ سعیده وطن پرست مشهد- عدل خمینی – ابتدای خیابان فیاض بخش- پلاک۵ ۳۸۵۲۶۶۱۴
۹۶۲ ۹۳۸۱۳۶۰۵۹۷ آزاده طالبیان مشهد- بلوار خیام-خیابان پیام۱۶- مجتمع تجاری طوس-واحد۷- طبقه همکف ۳۷۶۰۶۵۰۹
۹۷۱ ۹۱۵۳۱۷۳۷۲۸ وحید رمضان زاده مشهد- تقاطع بلوار مجد و آبکوه- دفتر پاسارگاد ۳۷۲۹۲۱۰۱
۹۷۲ ۹۱۵۶۱۳۹۲۳۸ تکتم نصرتی مشهد- بلوار فرامرز عباسی- نبش فرامرز عباسی ۱۸ ۳۶۰۹۶۷۳۱
۹۷۵ ۹۱۵۹۱۴۵۱۸۱ سیدحیدر فیروزی مشهد-بلوار سازمان آب- صادقی۱۳- اسفندیانی۸/۱-قطعه دوم-سمت راست ۳۷۲۳۸۱۱۸
۹۸۰ ۹۱۵۱۰۷۶۹۲۲ ناصر بدری دوست آباد مشهد- قاسم آباد- میدان مادر- ادیب ۲۲- ساختمان اداری ادیب- طبقه۲- واحد۳۰۸
۹۸۹ ۹۱۵۱۰۱۵۴۸۷ محمدرضا ملک مشهد- جلال آل احمد- جلال آل احمد۶- پلاک۴۸- طبقه همکف ۳۶۰۱۴۵۴۱

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید