نوع مکان
توضیحات

بانک ملت خیابان فجر تهران

نشانی:خیابان استاد مطهری، خیابان فجر، پلاکهای 6 و 70

تلفن رييس شعبه:88812735
تلفن معاون:88305213
موقعیت

Ghaem Magham - Sanaei, Tehran, Tehran, Iran

تاریخ ثبت آگهی
2 آبان 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید