نوع مکان
توضیحات

بانک ملت خیر آباد ورامین تهران

نشانی:خیر آباد، چهارراه نخل

تلفن رييس شعبه:36239555-36239556
تلفن معاون:36235855-36235856
موقعیت

Kheyrabad, Qarchak County, Tehran, Iran

تاریخ ثبت آگهی
3 آبان 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید