نوع مکان
توضیحات

بانک ملت دولت آباد تهران

نشانی:شهرری، شهرک دولت آباد، فلکه اول

تلفن رييس شعبه:33765883
تلفن معاون:33766946
موقعیت

Dowlat Abad, Tehran, Tehran, Iran

تاریخ ثبت آگهی
3 آبان 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید