نوع مکان
توضیحات

نام شعبه:زیبا شهر مشهد
شماره حسابگری:49841
استان:خراسان رضوی
شهرستان:مشهد
مدیریت شعب:استان خراسان رضوی
كدارتباطی:051
تلفن رييس شعبه:36074822
تلفن معاون:36068410
تلفن سپرده و خدمات:36074331-36074332- 36091041-36092800
تلفن اعتبارات:36074091-36091042
نمابر:36074331
كدپستی:9188794991
نشانی:بلوار امامت، نبش امامت 30

موقعیت

آزادشهر, Mashhad, KV, IR

تاریخ ثبت آگهی
21 آبان 1400
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید