نوع مکان
توضیحات

بانک ملت قیام تهران

نشانی:میدان خراسان، خیابان خراسان

تلفن رييس شعبه:33132166
تلفن معاون:33507478-33503960
موقعیت

Kosar, Tehran, Tehran, Iran

تاریخ ثبت آگهی
3 آبان 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید