نوع مکان
توضیحات

بانک ملت میدان خراسان تهران

نشانی:میدان خراسان

تلفن رييس شعبه:33036700
تلفن معاون:33018995
موقعیت

تیردوقلو, Tehran, Tehran, Iran

تاریخ ثبت آگهی
3 آبان 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید