نوع مکان
توضیحات

بانک ملت میدان سلماس تهران

نشانی:خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک 152

تلفن رييس شعبه:88634442
تلفن معاون:88634777
موقعیت

Jahad, Tehran, Tehran, Iran

تاریخ ثبت آگهی
2 آبان 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید