نوع مکان
توضیحات

بانک ملت ورامین تهران

نشانی:خیابان شهدا، پلاک 9

تلفن رييس شعبه:36252082
تلفن معاون:36252080
موقعیت

Varamin County, Tehran, Iran

تاریخ ثبت آگهی
3 آبان 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید