نوع مکان
توضیحات

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد - مشهد- بلوار سجاد- بین بهارو بزرگمهر- ساختمان اداره امور
نوع شعبه: ریالی/ارزی
فهرست تلفن های واحد
رئيس: 37628050
معاون اعتباري: 37684036
معاون ريالي: 37684035
صندوق: 37670812
سپرده ها: 37670813
اعتبارات: 37670814
حسابداري: 37644991
ارز: 37670816
انتقالات : 37640992
وصول مطالبات: 37670815
بازاريابي : 37657453
تلفنخانه: 37620037-38-39
دورنگار: 37610152
دورنگار: 37621055

ایمیل

br8599@bmi.ir

موقعیت

چهارراه بزرگمهر, Mashhad, KV, IR

تاریخ ثبت آگهی
13 دی 1400
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید