نوع مکان
توضیحات

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد - مشهد شهرک طرق نبش شهید ساعی 31
فهرست تلفن های واحد
رئیس-محمود رحمتی : 33934001
معاون -محمد حسن رام : 33934003
صندوق - حسین سربراه : 33934004
دورنگار: 33934002

ایمیل

br8584@bmi.ir

تاریخ ثبت آگهی
13 دی 1400
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید