نوع مکان
توضیحات

هتل جواد مشهد

خیابان امام رضا، امام رضا۳

تلفن ۳۲۲۲۷۵۰۷

موقعیت

Beit-ol-Moqadas Square, Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

تاریخ ثبت آگهی
21 مهر 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید