نوع مکان
توضیحات

آدرس : مشهد - بلوار اندیشه – اندیشه 68

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی یک موسسه غیرانتفاعی در شهر مشهد، استان خراسان رضوی است. و در سال 1384 تاسیس شده است. در حال حاضر 900 دانشجو و 70 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.
بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 156 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.موسسه آموزش عالی حکمت رضوی صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط موسسه آموزش عالی حکمت رضوی برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از موسسه آموزش عالی حکمت رضوی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.
در سال 1400 پژوهشگران موسسه آموزش عالی حکمت رضوی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «روان درمانی مبتنی بر انتقال» و «اختلال شخصیت مرزی» منتشر نموده اند.

شرکای علمی اصلی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران موسسه آموزش عالی حکمت رضوی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

دانشگاه فردوسی مشهد
Ferdowsi University of Mashhad

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
Islamic Azad University of Neishabour

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
Islamic Azad University of Sabzvar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
Islamic Azad University of Quchan

دانشگاه پیام نور (همه مراکز)
Payame Noor University

ایمیل

hekmatrazavi@hri.ac.ir

موقعیت

امامیه, Mashhad, KV, IR

تاریخ ثبت آگهی
5 بهمن 1400
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید