نوع مکان
توضیحات

اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی

نوع واحد: ادارات امور بانک ملی

کد پستی: 9187814571

شماره های تماس:
رئيس :  37683236
معاون:  37618909
معاون:  37623902
معاون:  37623903
كارپردازي - كارمندان:  37636618
كارپردازي - معاون و كارمندان:  37610145
ساختمان - رييس:  37672723
کارشناس تحقیق و توسعه :  37685063
کارشناس ارزی:  37685063
کارگزيني رياست:  37685058
کارگزيني معاونت:  37629405
دبيرخانه پست:  37628012
اعتبارات:  37681035
کارپردازي - كارپرداز و كارمندان:  37641590
کارپردازي - رييس:  37641535
ترابري دورنگار:  37646494
پیگیری و وصول مطالبات رياست :  37681037
پیگیری و وصول مطالبات كارمندان:  37646492
كارشناسي حقوقي:  37642577
ساختمان:  37681038
ساختمان:  37610151
آمار و خدمات بانكي-رياست:  37685063
کارشناسي 1:  37621855
کارشناسي 2:  37685063
آموزش :  35015840
گزینش:  37641595
رفاه - دورنگار:  37629403
حسابداري رياست:  37642566
حسابداري كارمندان:  37610198
حسابداري - دورنگار:  37620036
پایاپای چكها رياست:  37546981
پایاپای چكها معاونت:  37545650
پایاپای چكها كارمندان:  38598223
پایاپای چكها دورنگار:  38547658
روابط عمومي :  37621851
روابط عمومي - دورنگار:  37646493
مطالعات سازماني معاونت:  37623905
مطالعات سازماني رياست:  37646491
انتظامات:  37685064
امور بازنشستگان:  37629405
تالار پذیرایی وكيل آباد:  35015558
بسیج:  37646490
معاون:  37623903
كارگزيني معاون:  37644989
كارگزيني معاون:  37632272
كارگزيني دفتر:  37629404
دبيرخانه پست:  37659954
دبيرخانه دورنگار:  37685071
دبيرخانه دورنگار:  37684037
كارشناسي حقوقي:  37635961
كارشناسي حقوقي دورنگار:  37635783
بهداري سازمان آب:  37269322
بهداري سازمان آب:  37268361
بهداري سازمان آب:  37269990
كارشناسي 3:  37657451
بازرسي رييس:  37685059
بازرسي معاون:  37644990
بازرسي كارمندان:  37623904
بازرسي دورنگار:  37621853
اعتبارات بايگاني:  37635619
اعتبارات كارمندان:  37657452
اعتبارات دورنگار:  37635770
رفاه:  37644588
حراست:  37681039
حراست:  37634775
حراست بايگاني:  37623901
آموزش:  35015841
ساختمان:  37637756
رياست دورنگار:  37646488
زائرسرا بانك ملي:  37263000
زائرسرا بانك ملي(دورنگار):  37264559
تالار پذیرایی وكيل آباد:  35014300
تالار پذیرایی وكيل آباد:  35015553
تالار پذیرایی وكيل آباد:  35015557
تالار پذیرایی وكيل آباد:  35014800
تالار پذیرایی وكيل آباد:  35023110
رستوران وكيل آباد:  35015557
رفاه باشگاه ورزشي معلم:  36075443
شركت تدارك نمايندگي مشهد:  36040042
شركت تدارك نمايندگي مشهد:  36081847
شركت تدارك دورنگار:  36087940
كانون بازنشستگان:  38070298
كارپردازي انبار استان:  38545058
كارپردازي انبار مطبوعات:  38545059
شركت تعاوني خراسان:  38545020
شركت تعاوني خراسان:  38544911
شركت تعاوني خراسان:  38544912
شركت تعاوني دورنگار:  38550027
تلفنخانه اداره امور:  37683005
تلفنخانه اداره امور:  37683006
تلفنخانه اداره امور:  37683007
بازاريابي:  37635006
بازاريابي دورنگار:  37636619
انفورماتيك رياست:  37628008
انفورماتيك معاونت:  37628005
انفورماتيك كارشناسي:  37628001
انفورماتيك دورنگار:  37628009
انفورماتيك کارشناسی:  37628002
انفورماتيك کارشناسی:  37628006
انفورماتيك کارشناسی:  37628007
انفورماتيك کارشناسی:  37628010
سداد مستقر در اداره:  37629401
سداد نمايندگي خراسان:  37651780
سداد نمايندگي خراسان:  37651781
سداد نمايندگي خراسان:  37651782
سداد دورنگار:  37618711
خزانه رياست:  32241083
خزانه كارمندان:  32225501
خزانه كارمندان:  32225543
حوزه شمال مشهد:  37286670
حوزه شمالغرب مشهد:  37660441
حوزه شمالشرق مشهد:  33659060
حوزه جنوب مشهد:  38475754-5 و 38476712
حوزه جنوبشرق مشهد:  33412820
حوزه جنوبغرب مشهد:  36052499
حوزه سبزوار:  44221712
حوزه نيشابور:  42221961
حوزه قوچان:  47221852
حوزه تربت حيدريه:  52227076
حوزه تربت جام:  52525232
حوزه گناباد:  57224216
حوزه كاشمر:  55241877
آمار و خدمات بانكي كارشناسي:  37621854
پیگیری و وصول مطالبات تمابر:  37634862

اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی

ایمیل

bmi8500@bmi.ir

موقعیت

چهارراه بزرگمهر, Mashhad, KV, IR

بسته
ساعت باز امروز: 07:30 - 12:00
 • شنبه

  07:30 - 14:00

 • یکشنبه

  07:30 - 14:00

 • دوشنبه

  07:30 - 02:00

 • سه شنبه

  07:30 - 14:00

 • چهارشنبه

  07:30 - 14:00

 • پنج شنبه

  07:30 - 12:00

 • جمعه

  بسته

 • ساعت محلی 28 تیر 1403 22:28

تاریخ ثبت آگهی
21 آذر 1399
mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید