توضیحات

ایستگاه مترو میدان فلسطین مشهد

دور میدان ۴ ورودی به مترو وکیل آباد ، غدیر وجود دارد.

ایستگاه مترو میدان فلسطین مشهد
موقعیت

Palestine Square, Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

تاریخ ثبت آگهی
5 تیر 1402
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید