نوع مکان
توضیحات

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد - سعدآباد - دور میدان تختی
نوع شعبه: ریالی/ارزی

فهرست تلفن های واحد
رئيس: 37273637
معاون: 37273636-37294080
صندوق: 37294080
معاملات: 37294069
کلر و دایره اعتبارات: 37297342
دورنگار: 37296442

ایمیل

br8515@bmi.ir

موقعیت

Sanabad, Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

تاریخ ثبت آگهی
7 دی 1400
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید